Ahmet Oktay Börtecene 3 Mart 2016'da İstanbul'da vefat etti.

Ahmet Oktay

Yaşar Kemal

Yaşar Kemal

Halit Ziya Uşaklıgil

Halid Ziya Uşaklıgil

Oktay Rifat Horozcu

Oktay Rifat Horozcu

Adalet Ağaoğlu

Adalet Ağaoğlu

Mehmet Rauf

Mehmet Rauf

Kemal Tahir

Kemal Tahir Demir

Peyami Safa

Peyami Safa

Melih Cevdet Anday

Melih Cevdet Anday

Bâkî, Sultan III. Murat’ın ölümü ve Sultan III. Mehmet’in tahta geçmesi (1595) üzerine tekrar umutlanmış, eskiden beri istediği şeyhülislamlığa gelmek maksadı ile sultana bir “Cülûsiyye” sunmuştur. Bunun karşılığı olarak, tekrar Rumeli kazaskerliğine getirilmiştir. Bu büyük şairin gözünde, şeyhülislamlıktan başka bir şey yoktu. Söz konusu makama gelebilmek için, padişaha ve devrin büyüklerine kasideler sunmuş; hele ihtiyarlığında, kaybettiği veya ulaşamadığı mevkilere duyduğu ihtiraslar yüzünden bazı methiyelerinde sultana ve devlet büyüklerine adeta yalvarmış; hatta bazı entrikalara bile iştirak etmekten kendisini alamamıştır.

Bâkî

Babası Şeyh İbrahim'dir. Küçük yaşta yetim kalmıştır. Daha küçük yaşlardan itibaren yaşına göre büyük ve güzel işler yapan Ahmed Yesevi Divan-ı Hikmet adlı eserinde bunu dile getirmiştir.

Ahmed Yesevi

Ahmet Oktay Börtecene 3 Mart 2016'da İstanbul'da vefat etti.

Ahmet Oktay

Ruhsatî, bedeli bir âşıktır. Birgün Kertme köyü mezrasında uyuyakalmış ve bu sırada pirlerin verdiği badeyi içmiştir. Aşağıdaki sözlerinden de anlaşılacağı üzere, kendisi de zaman zaman bunu dile getirmiştir.
Bir gece menamda gördüm muhabbetin badesin
İçmeden mest eyledi fincana aklı m yetmedi
Baktım bir bade sundular yatarken bir gecen ben
Anasından doğduğuna oldu pişman sanmasın
Ben değilim Hak söyletir dilimi
Bade içtim kimse bilmez hâlimi

Ruhsati

Bugüne kadar birçok bildiri sunan Hilmi Yavuz'un çeşitli inceleme ve eleştiri yazıları da bulunuyor.

Hilmi Yavuz

Edip Cansever Bodrum'da tatildeyken beyin kanaması geçirdi, tedavi için getirildiği İstanbul'da 28 Mayıs 1986’da yaşamını yitirdi.

Edip Cansever

Cemal Süreya 38 sürgününü bir şiirinde şöyle anlatıyordu:
Bizi kamyona doldurdular,
Tüfekli iki erin nezaretinde,
Sonra o iki erle yük vagonuna doldurdular,
Günlerce yolculuktan sonra bir köye attılar,
Tarih öncesi köpekler havlıyordu."

Cemal Süreya

Orhan Şaik Gökyay

Orhan Şaik Gökyay