Cemil Meriç

Ahmet Oktay

Yaşar Kemal

Halid Ziya Uşaklıgil

Oktay Rifat Horozcu

Adalet Ağaoğlu

Mehmet Rauf

Kemal Tahir Demir

Peyami Safa

Melih Cevdet Anday

Sait Faik Abasıyanık

Orhan Okay

Mehmet Fuat Köprülü

Pertev Naili Boratav

Hallâc-ı Mansûr

Bâkî

Ahmed Yesevi

Ahmet Oktay

Ruhsati

Hilmi Yavuz

Edip Cansever

Cemal Süreya

Orhan Şaik Gökyay

Cenap Şahabettin

Âşık Paşa

Nâbi