Ṣoyup ten postın cândan dilâ ‘uryân-ı ‘aşḳ olsam | Nev’î-Zâde Atâyî

Ṣoyup ten postın cândan dilâ ‘uryân-ı ‘aşḳ olsam
Muḥabbet tekyegâhında bugün ḳurbân-ı ‘aşḳ olsam

Soyup ten postunu candan ey gönül, aşk üryanı olsam.
Muhabbet tekkesinde bugün, aşk kurbanı olsam.

Gülistân olsa âḥir sîne gül gül tâze dâḡıyla
Halîl-âsâ ḥarîḳ-i âteş-i sûzân-ı ‘aşḳ olsam

Gül gül açılmış taze yanık yaralarından, sonunda gül bahçesine dönse göğsüm.
Allah’ın Dostu Hz. İbrahim gibi aşkın yakıcı ateşinde yansam.

Düşerdün ḥançer-i yârüstine ṣabrum gidüp ol dem
Eger bezm-i belâda mest-i ser-gerdân-ı ‘aşḳ olsam

Düşerdim yarin hançeri üstüne sabrım gidip o zaman.
Eğer bela meclisinde aşk şarabından başı dönen sarhoş olsam.

Göñül dir kim yanup nâr-ı muḥabbetle ten-i ḥâki
Fenâ ḥâkisterinde aḥker-i pinhân-ı ‘aşḳ olsam

Gönül der ki, toprak olan bedende muhabbet ateşiyle yanıp,
Yokluk külünde yanan aşkın gizli koru olsam.

‘Aṭâyî-veş yürürdi şehr-i ġamda sikke-i eşküm
Muḥabbet kişverinde ben de sulṭân-ı ‘aşḳ olsam

Atâyî gibi gam şehrinde gümüş gözyaşı sikkelerim dağılırdı,
Muhabbet ülkesinde ben de eğer aşk sultanı olsam.

Nev’î-Zâde Atâyî

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.