Ṣoyup ten postın cândan dilâ ‘uryân-ı ‘aşḳ olsam | Nev’î-Zâde Atâyî

Ṣoyup ten postın cândan dilâ ‘uryân-ı ‘aşḳ olsam
Muḥabbet tekyegâhında bugün ḳurbân-ı ‘aşḳ olsam

Soyup ten postunu candan ey gönül, aşk üryanı olsam.
Muhabbet tekkesinde bugün, aşk kurbanı olsam.

Gülistân olsa âḥir sîne gül gül tâze dâḡıyla
Halîl-âsâ ḥarîḳ-i âteş-i sûzân-ı ‘aşḳ olsam

Gül gül açılmış taze yanık yaralarından, sonunda gül bahçesine dönse göğsüm.
Allah’ın Dostu Hz. İbrahim gibi aşkın yakıcı ateşinde yansam.

Düşerdün ḥançer-i yârüstine ṣabrum gidüp ol dem
Eger bezm-i belâda mest-i ser-gerdân-ı ‘aşḳ olsam

Düşerdim yarin hançeri üstüne sabrım gidip o zaman.
Eğer bela meclisinde aşk şarabından başı dönen sarhoş olsam.

Göñül dir kim yanup nâr-ı muḥabbetle ten-i ḥâki
Fenâ ḥâkisterinde aḥker-i pinhân-ı ‘aşḳ olsam

Gönül der ki, toprak olan bedende muhabbet ateşiyle yanıp,
Yokluk külünde yanan aşkın gizli koru olsam.

‘Aṭâyî-veş yürürdi şehr-i ġamda sikke-i eşküm
Muḥabbet kişverinde ben de sulṭân-ı ‘aşḳ olsam

Atâyî gibi gam şehrinde gümüş gözyaşı sikkelerim dağılırdı,
Muhabbet ülkesinde ben de eğer aşk sultanı olsam.

Nev’î-Zâde Atâyî

Hakkımda Admin

"Edibane.com" divan edebiyatı şiirlerinden, modern şiirlere, halk edebiyatından güncel konulara kadar çok çeşitli muhtevayı barındırıyor. Eklediğimiz içeriklerle ilgili görüşlerinizi yorum kısmından, sitemizde yer almasını istediğiniz içerikleri iletişim kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.