İstanbul'da doğdu. Babası Müverrih Hayrullah Efendi'dir. Hekimbaşı Abdülhak Molla dedesiydi.Önce Bebek'teki mahalle mektebine, sonra Rumelihisarı rüştiyesine devam etti.

Abdülhâk Hâmid Tarhan

Abdülhâk Hâmid Tarhan 2 Ocak 1852’de İstanbul’da doğmuştur. Dedesi hekimbaşı Abdülhak Molla, babası tanınmış tarihçi ve Tahran Büyükelçisi Hayrullah Bey’dir.

Abdülhâk Hâmid Tarhan bir süre Rumelihisar Rüşdiyesi’ne devam etmiştir. Yanyalı Tahsin Hoca ile Edremitli Bahaeddin Efendi’den özel dersler almıştır. 1862’de 10 yaşındayken ağabeyi ile birlikte Paris’e babasının yanına gitmiş. Bir süre Paris’te eğitim gördükten sonra 1864’te İstanbul’a dönmüştür.

Yaşının küçüklüğüne rağmen Bab-ı Ali’de tercüme odasına katip olarak girmiş. Bir yıl sonra Tahran Büyükelçiliği’ne atanan babasıyla birlikte İran’a gitmiş, Farsça öğrenmiştir. Babasının 1867’de ölümü üzerine İstanbul’a dönmüş Maliye Mühimme Kalemi’ne girmiştir. Şûra-yı Devlet ve Sadaret kalemleri’nde çalışmıştır.

1871’de Fatma Hanım’la evlenmiştir. 1876’da Paris Büyükelçiliği İkinci Katipliği’ne atanmıştır. 1878’de görevden alınmış, iki yıl açıkta kalmıştır. 1881’de Gürcistan’da Poti, 1882’de Yunanistan’da Golos konsolosluklarına, 1883’te Bombay Başkonsolosluğu’na atanmıştır. Bombay’dan gemiyle İstanbul’a dönerken uğradıkları Beyrut’ta eşi Fatma Hanım’ı kaybetmiştir. Bu ölümün sarsıntısıyla ünlü şiiri “Makber”i yazmıştır.

1886’da Londra Büyükelçiliği Başkatipliği görevine getirilmiş. Londra’da Bayan Nelly ile evlenmiştir. 1895’te Lahey’e elçi olarak gönderilmiş, bir yıl sonra Brüksel elçiliğine getirilmiştir. Nelly’nin 1911’de ölmesinden sonra İstanbul’da Cemile Hanım ile evlenmiştir, bu evlilik 20 gün sürmüştür.

1912’da Belçika asıllı Lüsyen Hanım’la evlenmiştir. Aynı yıl görevden alınınca İstanbul’a dönmüş, Meclis-i Âyan üyeliğine getirilmiştir. İstanbul’un 1920’de işgal edilmmesi üzerine Viyana’ya gitmiştir. Sıkıntı içinde yaşamış Ankara Hükümeti yurda dönmesini sağlamış, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra kendisine maaş bağlanmıştır.

1928’de İstanbul Milletvekili seçilmiş ve ölünceye kadar milletvekili olarak kalmıştır.

Abdülhâk Hâmid Tarhan 12 Nisan 1937’de İstanbul’da ölmüştür. Mezarı Zincirlikuyudadır.

Eserleri

Şiir:
Sahra (1879)
Ölü (1886)
Hacle (1886)
Bir Sefilenin Hasbihali (1886)
Bâlâ’dan Bir Ses (1911)
Validem (1913)
İlham-ı Vatan (1918)
Tayflar Geçidi (1919)
Ruhlar (1922)
Garâm (1923)

Oyun:
İçli Kız (1874)
Sabr ü Sebat (1875)
Duhter-i Hindu (1875)
Nazife yahut Feda-yı Hamiyet (1876, 1919)
Tarık yahut Endülüs Fethi (1879, 1970)
Eşber (1880, 1945)
Zeynep (1908)
Macera-yı Aşk (1910)
İlhan (1913)
Tarhan (1916)
Finten (1918, 1964)
İbn Musa (1919, 1928)
Yadigar-ı Harb (1919)
Hakan (1935)

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.