Abdürrezzak Ali Efendi Hazretleri

Anadolu’nun manevî zenginliklerinden bir âlim velidir. 1258 (m.1842) yılında Erzurum’da doğdu. Babası, Erzurum Nakibü’l-Eşrafından olup, seyyidlerden Gedâyizâde Muhammed Efendi’dir. Devrinin bilinen ilimlerini tahsil edip Solakzâde Ahmed Tevfik Efen­di’den icazet aldı. Daha sonra Ahmediye Medresesi’nde ders okutmaya başla­dı. Tasavvuf terbiyesini, Şeyh Hakkı Efendi Hazretleri’nden sülukünu ta­mamladı. Talebelerini Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri’nin “Rûhu’l-Beyan” adlı tefsirini okuyarak ve okutarak yetiştirirdi. Kendisi orta boylu, az kır sakallı, zayıf bünyeli, sevimli bir zat idi. Baba­sının vefatından sonra Erzurum’un Nakîbü’l-Eşraflığı kendisine verildi. Daha sonra Sümbül Efendi Hazretleri’nin bir manevî işareti üzerine İstanbul’a gelip, onun özel hücresine yerleşti ve elli yıl boyunca bu hücrede ibadetle meşgul ol­du. Tekrar Erzurum’a dönerek 1325 (m.1907) yılında Erzurum’da vefat etti. Naaşı, Büyük Camii’nin bahçesinde defnedildi. Abdürrezzak Ali Efendi Hazretleri’nin “Helal ve Haram Risalesi”, “Müsâvât-ı Aded-i Hurüfat”, “Manzûme-i Nüfüs-ı Seb’a” eserlerinden başka bir de şiirlerini toplayan Divan’ı vardır. Eserlerinden hiçbiri basılmamıştır.

Hakkımda Admin

"Edibane.com" divan edebiyatı şiirlerinden, modern şiirlere, halk edebiyatından güncel konulara kadar çok çeşitli muhtevayı barındırıyor. Eklediğimiz içeriklerle ilgili görüşlerinizi yorum kısmından, sitemizde yer almasını istediğiniz içerikleri iletişim kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Cemil Meriç

Hüseyin Cemil Meriç 12 Aralık 1916’da Reyhanlı’da doğdu. Başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.