Abdürrezzak Ali Efendi Hazretleri

Anadolu’nun manevî zenginliklerinden bir âlim velidir. 1258 (m.1842) yılında Erzurum’da doğdu. Babası, Erzurum Nakibü’l-Eşrafından olup, seyyidlerden Gedâyizâde Muhammed Efendi’dir. Devrinin bilinen ilimlerini tahsil edip Solakzâde Ahmed Tevfik Efen­di’den icazet aldı. Daha sonra Ahmediye Medresesi’nde ders okutmaya başla­dı. Tasavvuf terbiyesini, Şeyh Hakkı Efendi Hazretleri’nden sülukünu ta­mamladı. Talebelerini Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri’nin “Rûhu’l-Beyan” adlı tefsirini okuyarak ve okutarak yetiştirirdi. Kendisi orta boylu, az kır sakallı, zayıf bünyeli, sevimli bir zat idi. Baba­sının vefatından sonra Erzurum’un Nakîbü’l-Eşraflığı kendisine verildi. Daha sonra Sümbül Efendi Hazretleri’nin bir manevî işareti üzerine İstanbul’a gelip, onun özel hücresine yerleşti ve elli yıl boyunca bu hücrede ibadetle meşgul ol­du. Tekrar Erzurum’a dönerek 1325 (m.1907) yılında Erzurum’da vefat etti. Naaşı, Büyük Camii’nin bahçesinde defnedildi. Abdürrezzak Ali Efendi Hazretleri’nin “Helal ve Haram Risalesi”, “Müsâvât-ı Aded-i Hurüfat”, “Manzûme-i Nüfüs-ı Seb’a” eserlerinden başka bir de şiirlerini toplayan Divan’ı vardır. Eserlerinden hiçbiri basılmamıştır.

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, 1940 yılında Ankara´da doğdu. Aslen Maraşlıdır. Babasının memuriyeti (hakim) dolayısıyla ilk ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.