Adlî Dîvânı kültür dünyamıza kazandırıldı

31 yıl Osmanlı padişahlığı yapmış olmasına rağmen şair ve veli kişiliği ile de bilinen Sultan II. Bayezid, şiirlerini yazarken Adli mahlasını kullandı. Şiirle yakından ilgilenen padişahlardan olan II. Bayezid’in yazdığı şiirlerden oluşan ‘Adli Divanı’ ne yazık ki bütünüyle günümüze kadar ulaşamamıştı.
Fakat divan şiiriyle ilgili çalışmalarıyla tanınan ve bu alanda önemli çalışmalara imza atan OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram, çalışmalarında ‘Adli Divanı’na denk geldi. Adli Divanı’nın tamamını Türkiye’de bulamayan Bayram, araştırmaları sonucu divanın tamamının İngiltere’de bir kütüphanede olduğunu öğrendi.
Uzun süren yazışmaların ardından Bayram, cd içinde divanın bir örneğini British Library’den satın aldı. O dönemde Amasya’da görev yaptığından konu Amasya Valisi’nin kulağına gider. Bayram, Adli Divanı’nı yeni harflere aktardıktan sonra Amasya Valiliği de 2008’de kitabı yayımladı. Böylelikle bir Osmanlı Padişahı’nın şiir kitabı, yaklaşık 500 yıl sonra 27 yıl valiliğini yaptığı ilde yeniden kültür hayatına kazandırıldı.

Adlî, Sultan İkinci Bâyezîd’in şiirlerinde kullandığı mahlastır. 1447’de Dimetoka’da doğmuş; 1454 ile 1481
yılları arasında Amasya’da şehzâde vali olarak bulunmuştur. Şair, bu tarihten sonra ise İstanbul’da 1512’ye kadar Osmanlı Devletini idare etmiştir.

Prof. Dr. Yavuz Bayram “Diğer birçok eserimizi koruyamadığımız gibi. 27 yıl şehzade valilik yapmış ve ardından 31 yıl Osmanlı tahtında oturmuş bir padişahımızın şiir kitabını İngiltere’den parayla satın aldık. Renkli kopyası, o zaman çok pahalı olduğundan, ancak siyah-beyaz kopyasını alabildim. Bu, üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. Oradaki yetkililerle uzun yazışmalardan sonra bana bir cd gönderdiler. CD’yi incelediğimde Türkiye’deki nüshalarda yer alan bütün eksik şiirlerin tamamlandığını gördüm.
Ondan sonra bunun kültür dünyamıza kazandırılması gerektiğini düşündüm. Bu arada Mısır’daki bir nüshayı da Hocam Prof. Dr. Ahmet Mermer aracılığıyla temin ettik. Çalışmamı tamamlamak üzereyken zamanın Amasya Valisi Sayın M. Celalettin Lekesiz’in haberi oldu. Çalışmayı inceledikten sonra ‘Adli Divanı’nı yayımlamak, Amasya Valiliği’ne yakışır’ dedi. Böylece İngiltere’deki nüshanın orijinal resimleriyle, eski ve yeni harfli metin olarak kültür dünyamıza kazandırıldı.”

. Muhammet Emin Kabakuş

1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Sekiz yıldır yayındayım. Nice sekiz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.