vav

Allah’ın rahmeti ve affediciliği (Kuddûsî Dîvânı’ndan)

Ey rahmeti bol Pâdişâh! Cürmim ile geldim Sana.
Ben işledim hadsiz günâh, cürmim ile geldim Sana.

Hadden tecâvüz eyledim deryâ-yı zenbi boyladım.
Ma’lûm Sana ki neyledim, cürmim ile geldim Sana.

Senden utanmayub hemân itdim hata gizlü ‘ayân.
Urma yüzime el-amân, cürmim ile geldim Sana.

Aslım çü bir damla menî, halk eyledin andan beni.
Aslım denî fer’im denî, cürmim ile geldim Sana.

Gerçi kesel fıdk û fücûr ‘ayb û zelel çok her kusûr.
Lâkin Senin adın Gafûr, cürmim ile geldim Sana.

Zenbim ile toldı cihân Sana ‘ayân zâhir nihân
Ey lutfı bî-had Müste’ân, Cürmim ile geldim Sana.

Adın senin Gaffâr iken, ‘ayb örtüci Settâr iken
Kime gidem Sen var iken, cürmim ile geldim Sana.

Hîç Sana kulluk itmedim râh-ı rızaya gitmedim.
Hem buyruğını tutmadım, cürmim ile geldim Sana.

Bin kere bin ey Pâdişâh, itsem dahi böyle günah.
Lâ-taknatû yeter penâh, cürmim ile geldim Sana.

‘İsyânda Kuddûsî şedîd kulluk da bi battâl pelîd
Dir kesmeyüb Senden ümid, cürmim ile geldim Sana.


Ey rahmeti çok Rabbim! Günâhımla geldim Sana.
Hesapsız günah işledim, günâhımla geldim Sana.

Gerçekten de Senin koyduğun sınırı aştım, günâh denizini boyladım
Yaptıklarımın hepsi Sana açık, Günahımla geldim Sana.

Senden utanmadan gizli ve açık günâhlar işledim.
Aman! Yüzüme vurma hatalarımı, günâhımla geldim Sana.

Aslım bir damla menidir, beni ondan yarattın.
Aslım alçak, ferim alçak, günâhımla geldim Sana.

Zira tembellik, sapıklık, günahkarlık, ayıp ve eksiklik gibi her kusur var.
Lakin Sen Gafûr’sun, bütün günâhlarımla geldim Sana.

Sana malum olan açık ve gizli günâhlarım dünyayı doldurdu.
Ey lütfu ile hesapsız yardım eden Allah’ım, günâhımla geldim Sana.

Sen! Günahları affeden ve ayıpları öten Yaratıcı iken,
Senden başka kime gideyim? Günâhlarımla geldim Sana.

Sana hiç kulluk edemedim, rızanı kazanma yoluna gitmedim.
Ayrıca buyruğunu tam tutmadım, günâhlarımla geldim Sana.

Ey Allah’ım! Yüz binlerce günah işlesemde,
Senden başka sığınılacak yoktur, günâhlarımla geldim Sana.

Kuddûsî asilikte çetin, kullukta işe yaramaz bir rezil.
Senden ümidini kesmez, günâhlarımla geldim Sana.

Ahmed Kuddûsî Efendi

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.