Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Sekiz yıldır yayındayım. Nice sekiz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Gan Gohiram (Kan Kokuyorum)

Erzurumlunun biri adam yaralamaktan içeri girmiş. Arkadaşı buna teslim olmadan önce öğüt vermiş: -“Mahpusa girince kapıyı tekmele ve 4 leşim var diye bağır senden korksunlar” demiş. Bununda aklına yatmış. Tabi bizimki Sivas ceza evine düşmüş …

Devamı »

Erzurumlu (Bayburtlu) Emrah

Erzurum yakınlarında Tanbura köyünde 1777 (1815-1820)’de doğduğu sanılıyor. Halk ağzında dolaşan söylentilere göre, ilkin Erzurum’da medresede öğrenim gördü.  Ardında, Nakşibendi tarikatına girdi,  Halidiye kolunun şeyhi Mevlâna Halife bağlandı. Sevdiği Küçük Paşa’nın kızı bir ağanın oğluyla …

Devamı »

Sarı Gelin Türküsü

Sarı Gelin Türküsü hakkında bir çok tartışma yaşanmış Erzurum Türküsümü Ermeni Türküsümü diye bir çok ihtilaf vuku bulmuştur. Hrant Dink’in öldürülmesinden sonra Agos Gazetesi önünde gösteri yapanların sarı gelin türküsünü söylemesi ve gazetenin önünde sürekli …

Devamı »

Cemal Cahit Kotan

Erzurum’un köklü ailelerinden biri olarak tanınan Kotan ailesinin medarı iftiharı ve güzel sanatları üstadı Cemal Cahit Kotan, Arapça ve Farsça bilgisinden mülhem olan içli şiirlerle de üstün seviyesini mazbut karakteri gibi muhafaza etmiştir. Her eseri, …

Devamı »