Bağdatlı Rûhî

Daha çok Terkîb-i Bendiyle tanınan divan şairidir. Adı Osman’dır. Bağdat’ta doğmuştur. Bağdâdî mahlası kendisine “Rûhî” mahlasıyla şiir yazan on kadar şairden ayırmak için sonradan verilmiştir. Babası Kanûnî Sultan Süleyman’ın ordularıyla Bağdat’a giderek orada yerleşen Rumelili bir sipahi idi.

Şiirlerinden, bir dönem için baba mesleğini seçip sipahilik yaptığı ve askerlik mesleğinde ilerleyerek kendisine bir kasabanın dirliğinin verildiği anlaşılmaktadır. Bağdat valisi olan paşalara sunduğu kasidelerinin bu döneme ait olduğu düşünülmektedir. Bağdatlı Rûhî çeşitli savaşlara katılmıştır.

Bağdatlı Rûhî ‘nin en çok etkilendiği şair Fuzûlî’ olmuştur. Aşk, kahramanlık gibi konular üzerine yazmaktansa yaşadığı bölgelerin idari sistemlerinin meseleleri, toplumun sorunlu ve eksik noktaları, yanlış din anlayışı gibi konularda, eleştirel bir tarzda yazmıştır.
En önemli eseri Terkîb-i Bend isimli manzumesidir. 17 bendlik bu manzumeye Şeyh Galip, Ziya Paşa gibi bazı edebiyatçılar nazireler yazmıştır.

Bağdatlı Rûhî ‘nin 1605 yılında Şam’da öldüğü bilinmektedir.

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Terkîb-i Bend III| Ziyâ Paşa

بر قطره ايچن چشمۀ پر خون فنادن باش آله مز بر دخى باران بﻻدن Bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.