Bâr-ı mihnetden nihâl-i kametim ham olmasın ▪ Fuzûlî

Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün

Bâr-ı mihnetden nihâl-i kametim ham olmasın
Başumuzdan sâye-i serv-i kadün kem olmasın

Görmesem ruhsâr ü kadd ü çeşm ü lalün dem-be-dem
Ömr bir an bir zeman bir lahza bir dem olmasın

Gerd-i fâhun azmi gerdûnitdl kim bu kadr ile
Şöhre-i âlem hemin îsî-i Meryem olmasın

İltimas itdüm sabâdan tûtiyâ çekdürmege
Ağlama ey göz gubâr-ı dergehi nem olmasın

Sen tek âfet geldügin bilmişdi kim Hak’dan melek
İltimas eylerdi kim âlemde âdem olmasın

Dir imiş zâhid ki olmak aybdur rüsvâ-yı ışk
Bu sözi f âş itmesün rüsvâ-yı âlem olmasın

Ey Fuzûlî zevk-i derd-i ıska noksan hayfdur
İhtiyât it penbe-i dâğunda merhem olmasın

Hakkımda Admin

"Edibane.com" divan edebiyatı şiirlerinden, modern şiirlere, halk edebiyatından güncel konulara kadar çok çeşitli muhtevayı barındırıyor. Eklediğimiz içeriklerle ilgili görüşlerinizi yorum kısmından, sitemizde yer almasını istediğiniz içerikleri iletişim kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir yorum

  1. merhaba admin arama motorlarında bulamadığım içeriği burada buldum teşekkür ederim size sitenizi takip listeme aldım zaman zaman ziyaret edeceğim iyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.