Bildirirdim derdimi bir âh ile cânâne hep | Nef’î

Bildirirdim derdimi bir âh ile cânâne hep
Korkarım sûz-ı derûnumdan felekler yana hep

Bildirirdim derdimi bir âh ile sevgiliye hep.
Ama korkarım içimin ateşinden ya gökler yanarsa hep.

Gün gibi bilmem kimin gam-hânesin pür şevk ider
Halk-ı âlem mübtelâ bir âfet-i devrâna hep

Bilmem, güneş gibi kimin gam evini neşeyle doldurur.
Dünya halkı müptela olmuş bir âfet-i devrâna (devrin âfeti, çağının en güzeli) hep.

Dâne virmez hırmeninden merdüm-i dânâya çarh
Bezl ider varını ammâ bulsa bir nâdâna hep

Felek, harmanından bilge insanlara bir buğday tanesi bile vermez.
Ama bir cahil bulsa ,neyi varsa saçar ona hep.

Ceng iderler dîdede her şeb hayâl-i yâr içün
Girseler müjgânlarım n’ola boyunca kana hep

Savaşırlar gözümde her gece yarin hayali için.
Şaşılır mı kirpiklerim girseler boylarınca kana hep.

Olmaz ey Nef’î bu vâdîde benimle hem-inân
Gelsin esb-i tab’ına mağrûr olan meydâna hep

Ey Nef’î, bu şiir vadisinde benimle atbaşı gidebilecek kimse yoktur.
Gelsin tabiatının atıyla böbürlenen varsa meydana hep.

Nef’î

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.