Bülbül-i dil gülşen-i ruhsârun eyler ârzû ▪ Fuzûlî

Fâilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün

Bülbül-i dil gülşen-i ruhsârun eyler ârzû
Tûtî-i can lal-i şekker-bârun eyler ârzû

Nâme-i kâsıd peyâmiyle hoş olmaz hâtıram
Öz lebünden lehce-i güftârun eyler ârzû

Serv ü gül nezzâresin n’eyler sana hayran olan
Ârzunlan kadd-i hoş-reftârun eyler ârzû

Ârzû eyler ki men tek muttasıl bîmâr ola
Kim ki vasl-ı nerkis-i bîmârun eyler ârzû

Hecr bîmân tenüm bâd-ı sabâdan dem-be-dem
Sıhhat içim sıhhat-i ahbârun eyler ârzû

Zulmet-i hecründe bahmaz şem’e çeşmüm merdümi
Pertev-i ruhsâr-ı pür-envârun eyler ârzû

Ârzûmend-i visâlündür Fuzûlî haste-dil
Vaslun ister devlet-i didârun eyler ârzû

Hakkımda Admin

"Edibane.com" divan edebiyatı şiirlerinden, modern şiirlere, halk edebiyatından güncel konulara kadar çok çeşitli muhtevayı barındırıyor. Eklediğimiz içeriklerle ilgili görüşlerinizi yorum kısmından, sitemizde yer almasını istediğiniz içerikleri iletişim kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.