Bülbül-i dil gülşen-i ruhsârun eyler ârzû ▪ Fuzûlî

Fâilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün

Bülbül-i dil gülşen-i ruhsârun eyler ârzû
Tûtî-i can lal-i şekker-bârun eyler ârzû

Nâme-i kâsıd peyâmiyle hoş olmaz hâtıram
Öz lebünden lehce-i güftârun eyler ârzû

Serv ü gül nezzâresin n’eyler sana hayran olan
Ârzunlan kadd-i hoş-reftârun eyler ârzû

Ârzû eyler ki men tek muttasıl bîmâr ola
Kim ki vasl-ı nerkis-i bîmârun eyler ârzû

Hecr bîmân tenüm bâd-ı sabâdan dem-be-dem
Sıhhat içim sıhhat-i ahbârun eyler ârzû

Zulmet-i hecründe bahmaz şem’e çeşmüm merdümi
Pertev-i ruhsâr-ı pür-envârun eyler ârzû

Ârzûmend-i visâlündür Fuzûlî haste-dil
Vaslun ister devlet-i didârun eyler ârzû

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.