Divan Edebiyatı

15. Yüzyıl Türk Edebiyatı Önemli Sanatçıları ve Eserleri

ŞEYHİ (1375-1431): 15.yılın ünlü şairlerindendir. Kütahya’da yetişmiştir. İran’da tahsil gördüğü bilinir. İran şiirinden pek fazla etkilenmiştir. Bir divanı vardır. “Harname” adlı 126 beyitlik satirik-mizahi mesnevisi meşhurdur. Büyükçe bir fabldır. Şair, bir taraftan bütün yaratılmışlar özellikle …

Devamı »

Muhammes

Muhammes, beş dizelik bölümler halinde söylenen nazım şeklidir. Bir muhammesin ilk beşliğindeki son dizenin, aynı beşlikteki diğer dört dize ile kafiyeli olması şart değildir. Beşlik sayısı bir kayda bağlı değildir. Bend sayısı 4-8 arasında değişir. …

Devamı »