Anasayfa | Şairler | Divan Şairleri

Divan Şairleri

Hallâc-ı Mansûr

Mansûr Hüseyin b. Mansûrü’l-Hallâcü’İ-Beyzavi (857-309/922) Hallâc, Hallâcü’l-Mansûr ve Hallâcü’l-esrâr diye anılır. Tasavvufla ilgili eserleri olan büyük mutasavvıflar­dandır. Babası Zerdüşt iken kendisi Müslüman olmuş ve Basra’da öğrenim görüp tasavvufa yönelmiştir. Gençliğini sıkı bir riyazet içinde geçiren Hallâc …

Devamı »

Bâkî

16. yüzyıl Divan Edebiyatı’nın en büyük şairi olan Bâkî, 1526/1527yılında İstanbul’da doğmuştur. Daha hayatta iken, “Sultânü’ş-Şu’arâ (Şairler Sultanı)” unvanını alan bu büyük şairin asıl adı Mahmûd Abdülbâkî’dir. Bâkî, Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed Efendi isimli fakir birinin …

Devamı »