Kaside

Adem Kasidesi | Akif Paşa

Can verir âdeme endişe-i sahbâ-yı adem Cevher-i can mı aceb cevher-i minâ-yı adem Yokluk kadehinin düşüncesi insana can verir. Acaba yokluk şarabının özü canın cevheri midir? Çeşm-i im’ân ile baktıkça vücûd-i ademe Sahn-ı cennet görünür …

Devamı »

Su Kasidesi ▪ Fuzûlî

“fâ’ilâtün –  fâ’ilâtün  –  fâ’ilâtün –  fâ’ilün” Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su  (Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateşlere göz yaşımdan su saçma ki, bu kadar (çok) …

Devamı »