Cihânı itmege bir laḥẓa ḥarâb saňa | Nâ’ilî

جهانى ايتمكه بر لحظه حراب سكا

يتر او نركس محمور نيم خواب سكا

Cihânı  itmege bir laḥẓa ḥarâb saňa

Yeter o nergis-i maḥmȗr-ı nîm-ḫˇâb saňa

Sana cihanı bir anda harap etmek için o yarı uykulu nergis bakışın yeter.

 

حزر غروردن اى آفتاب بحجت كيم

زمان اوله كله هر زره دن حجاب سكا

Ḥaẕer ġurȗrdan ey âfitâb-ı beḥcet kim

Zamân ola gele her ẓerreden ḥicâb saňa

Ey güzellik güneşi gururlanmaktan sakın. Zaman gelir ki her zerreden utanırsın.

 

يتر حرابى رندانه بر نكه ساقى

كران كلورسه اكر جام پر شراب سكا

Yeter ḥarâbî-i rindâna bir nigeh sâķî

Girân gelürse eger câm-ı pür-şarâb saňa

Ey saki eğer sana şarap dolu kadeh ağır geliyorsa rindleri sarhoş etmeye bir bakışın yeter.

 

دشردى منظره چار طاق نحوتدن

بو حسن ايله نظر ايتسيدى آفتاب سكا

Düşerdi manẓara-i çâr-ṭâķ-ı naḥvetden

Bu ḥüsn ile naẓar itseydi âfitâb saňa

Güneş sana bu güzellikle baksaydı, kibir çardağının penceresinden düşerdi.

 

ندر بو فيض سرايت كه ساقيا ويرمش

لبك شرابه لطافت شراب ناب سكا

Nedür bu feyż-i sirâyet ki sâķiyâ virmüş

Lebüň şarâba leṭâfet şarâb-ı nâb saňa

Ey saki bu tesirin bereketi nedir ki dudağın şaraba güzellik vermiş, saf şarapta sana.

 

سلام ناﺌلى زاردن مى اينجندك

ندندر آى حم ابرو بو پيچ و تاب سكا

Selâm-ı Nâ’ilî-i zârdan mı incindüň

Nedendür ey ḥam-ı ebrȗ bu pîç ü tâb saňa

Ağlayan Naili’nin selamından mı incindin ey eğri kaş bu bükülmeler nedendir?

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.