Dâd-hâh-ı vuslat olsam baht düşmendür bana | Nâ’ilî

داد خواه وصلت اولسام بخت دشمندر بكا

دشت پيماى غم اولسام آه رهزندر بكا

Dâd-ḫâh-ı vuṣlat olsam baḫt düşmendür baňa

Deşt-peymâ-yı ġam olsam âh rehzendür baňa

Kavuşmak için adaletini istesem baht bana düşmanlık eder. Gam çölünü aşmağa uğraşsam ah yolumu keser.

اولمدى ممكن كمند زلف ياره دست رس

تنكناى دهر كويا چاه بيژندر بكا

Olmadı mümkin kemend-i zülf-i yâre dest-res

Tengnây-ı dehr gûyâ çâh-ı Bîjendür baňa

Sevgilinin saçının kemendine erişmek mümkün olmadı. Bu dünya hapishanesi Bîjen’in hapsedildiği kuyu gibidir.

مست كستاح الستم مدعا وحشرده ده

با ره صاف و جوان پاك دامندر بكا

Mest-i güstâḥ-ı elestüm müdde’â maḥşerde de

Bâde-i ṣâfu cevân-ı pâk-dâmendür baňa

Ben elest meclisinden beri küstah bir sarhoşum. Mahşerde de istediğim saf şarapla, iffetli sevgilidir.

بولعجب ناكام عشقم نرم دل محبوبلر

موم ايكن اغياره باقسه م سنك آهندر بكا

Bü’l- ‘aceb nâkâm-ı aşkım nerm dil maḥbûblar

Mûm iken aġyara baķsam seng ü âhendür baňa

Aşkta mutsuz, garip bir aşığım yumuşak gönüllü güzeller başkalarına mum iken bana taş ve demirdirler.

طوق زنجر رضا بر كردنم اى ناﺌلى

بو كهن دارالشفا مادام مسكندر بكا

Ṭavķ-ı zencîr-i rızâ ber-gerdenim ey Nâ’ilî

Bu kuhen dârü’ş-şifâ mâdâm meskendir baňa

Ey Nâ’ilî, bu eski kumarhane madem ki benim meskenimdir. O halde razılık zincirinin halkasını boynuma takarım.

Vezin: Fâ’ilâtün fâ’üâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

 

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.