Divan şiirinin genel özellikleri

 • Divan Edebiyatı nazım birimi beyittir. (ancak; rubai, tuyuğ, murabba, şarkı türlerinde nazım birimi dörtlüktür.)
 • Anlam beyitte tamamlanır.
 • Aruz vezni kullanılmıştır.
 • Göz kafiyesi esas tutulmuştur.
 • Gazel, kaside, şarkı, tuyuğ, rubai, mesnevi, Terkib-i bent, terci-i bent gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
 • Kullanılan nazım şekillerinden şarkı ve tuyuğ dışındakiler Arap ve Fars edebiyatından alınmıştır.
 • Kullanılan dil; Arapça, Farsça ve tTürkçenin karışımından doğan Osmanlı Türkçesi’dir.
 • Edebi sanatlara fazlasıyla yer verilmiştir.
 • Divan şiirinde “sanat sanat içindir” anlayışı hakimdir.
 • Divan şiirinde genellikle; aşk, şarap, tabiat ve ölüm gibi soyut konulara yer verilmiştir.
 • Divan şairleri, münacaat, naat, methiye, mersiye ve tasavvuf gibi konuları ortak işlemişlerdir.
 • Divan şiirlerinin başlıkları yoktur, genelde redifleri ile isimlendirilirler.
 • Divan şiirlerinde mahlas kullanımı vardır.
 • Divan şiirlerinde süslü ve ağır bir sanat vardır.
 • Divan şiirlerinde günlük yaşamdan konular pek işlenmemiştir.

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Sekiz yıldır yayındayım. Nice sekiz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Sebk-i Hindî -Hint tarzı, Hint biçemi-

Hind yolu, Hind tarzı ve Hind üslûbu demek olan Sebk-i Hindî, Türk edebiyatına XVII. yüzyılda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.