Anasayfa | Ders Notları | Divan Edebiyatı | Divan şiirinin genel özellikleri

Divan şiirinin genel özellikleri

 • Divan Edebiyatı nazım birimi beyittir. (ancak; rubai, tuyuğ, murabba, şarkı türlerinde nazım birimi dörtlüktür.)
 • Anlam beyitte tamamlanır.
 • Aruz vezni kullanılmıştır.
 • Göz kafiyesi esas tutulmuştur.
 • Gazel, kaside, şarkı, tuyuğ, rubai, mesnevi, Terkib-i bent, terci-i bent gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
 • Kullanılan nazım şekillerinden şarkı ve tuyuğ dışındakiler Arap ve Fars edebiyatından alınmıştır.
 • Kullanılan dil; Arapça, Farsça ve tTürkçenin karışımından doğan Osmanlı Türkçesi’dir.
 • Edebi sanatlara fazlasıyla yer verilmiştir.
 • Divan şiirinde “sanat sanat içindir” anlayışı hakimdir.
 • Divan şiirinde genellikle; aşk, şarap, tabiat ve ölüm gibi soyut konulara yer verilmiştir.
 • Divan şairleri, münacaat, naat, methiye, mersiye ve tasavvuf gibi konuları ortak işlemişlerdir.
 • Divan şiirlerinin başlıkları yoktur, genelde redifleri ile isimlendirilirler.
 • Divan şiirlerinde mahlas kullanımı vardır.
 • Divan şiirlerinde süslü ve ağır bir sanat vardır.
 • Divan şiirlerinde günlük yaşamdan konular pek işlenmemiştir.

Hakkımızda Admin

"Edibane.com" divan edebiyatı şiirlerinden, modern şiirlere, halk edebiyatından güncel konulara kadar çok çeşitli muhtevayı barındırıyor. Eklediğimiz içeriklerle ilgili görüşlerinizi yorum kısmından, sitemizde yer almasını istediğiniz içerikleri iletişim kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dede Korkut Hikayelerinin Özetleri

Dede Korkut Kitabında Yer Alan Hikayelerin Kısa Özetleri  Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı, Bayındır …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.