Döndürȗb her gülî bir aḫker-i sȗzâna ṣabâ | Nâ’ilî

دوندروب هر كلى بر اخكر سوزانه صبا

داغلر ياقدى دل بلبل نالانه صبا

Döndürȗb her gülî bir aḫker-i sȗzâna ṣabâ

Dâġlar yâķdı dil-i bülbül-i nâlâna sabâ

Sabah rüzgarı her gülü yanan bir kora döndürüp inleyen bülbülün gönlünü dağladı.

 

شاه نوروزدن اولدى ينه ملك چمنه

غنجه طومارينك ايصالنه پروانه صبا

Şâh-ı nevrȗzdan oldî yine mülk-i çemene

Ġonce ṭûmârınuň îṣâline pervâne sabâ

Sabah rüzgarı yine nevruz şahından çemen ülkesine gonca mektubunu eriştirmek için pervane oldu.

 

ناشكيباى بلبل نوله افزون اولسه

سويلدى دردينى كوش كله مستانه صبا

Nâ-şikîbâyî-i bülbül n’ola efzûn olsa

Söyledi derdini gȗş-ı güle mestâne ṣabâ

Sabah rüzgarı bülbülün derdini sarhoşlukla gülün kulağına söyledi. Bu yüzden bülbülün sabırsızlığı, huzursuzluğu artsa şaşılır mı?

 

طوقينور دللره يارك سر كيسوسندن

طرۀسنبله كاهى كه اورور شانه صبا

Ṭoķınur dillere yâruň ser-i gîsȗsından

Ṭurra-i sünbüle gâhî ki urur şâne ṣabâ

Sabah rüzgarı sevgilinin alnındaki sünbül saçları taradığı zamanlar, omzuna kadar dökülen saçlara bağlı gönüllere dokunur.

 

ناﺌلى ساخۀ پر سنبل فردوسه دونر

بوى زلفك كتورورسه حرم جانه صبا

Nâ’ilî sâḫa-i pür-sünbül-i firdevse döner

Bûy-ı zülfiň getürürse ḥarem-i câne ṣabâ

Ey Nâ’ili! Sabah rüzgarı sevgilinin saçlarının kokusunu canını tâ içine getirirse orasını cennetin sümbül dolu alanına döndürür.

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.