Destanlar bir toplumun bütününü ilgilendiren olayları konu edinirken efsaneler daha özel olayları konu alır.

Efsane ve Destan Karşılaştırması

  • Destanların oluşabilmesi için çok uzun bir zaman gerekir; ancak efsaneler için böyle bir durum söz konusu değildir.
  • Efsanelerin varyantları başka milletlerde olabilir; ancak destanlar milli oldukları için benzerlikler yoktur.
  • Destanların hepsi belli bir tarihi olayı işlerler. Bu durum efsanelerin tamamında görülmez.
  • Efsanelerde, sessiz, sakin, itaatkâr derviş tipi; destanlarda, kahraman, savaşçı tipi vardır.
  • Efsane ile destanda anlatılan olayların gerçeklik payı vardır; ancak destanlarda anlatılan olayları tarih kitaplarında bulabilmemize karşılık, bunu efsane için her zaman söyleyemeyiz.
  • Her iki türün mekânı yaşadığımız dünyadır; ancak efsanelerdeki olaylar yakın bir zamanda gerçekleşmiştir.
  • İkisi de olağanüstü olay ve kahramanlara yer verir.
  • Her iki türde de olaylar, günümüz dünyasında, günümüzün coğrafyasında meydana gelir.
  • Her iki türün anlatmaları gerçeğe yakın olarak kabul edilir.

. Admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.