Eğerçi köhne metâ’ız revâcımız yokdur | Nâbî

Mefâ’ilün Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün

Hattat: Mustafa Parıldar

Eğerçi köhne metâ’ız revâcımız yokdur
Revâca da o kadar ihtiyâcımız yokdur

Evet eski eşya gibiyiz, bir değerimiz, itibârımız yoktur. Değere ve itibâra da o kadar ihtiyacımız yoktur.

Misâl-i âb ederiz nîk ü bedle âmîziş
Bu kâr-gehde mu’ayyen mi’zâcımız yokdur

Su gibi iyi kötü herşeyle uyum sağlarız, bu iş yerinde belli bir huyumuz yoktur.

Tahammül eylemeden gayri vaz’-ı nâdâna
Kitâb-ı fenn-i hıredde ‘ilâcımız yokdur

Cahillerin yaptıklarına tahammül etmekten başka, akıl ilminin kitabında başka ilacımız yoktur.

O câh kim ola hem-dûş-ı ihtimâl-i zevâl
Teveccüh etde bile ibtihâcımız yokdur

Sona erme ihtimâli bulunan bir makama geçme ihtimâli bulunsa bile, bizim buna gönlümüz açık değildir.

Bizim bu kasr-ı sebük-sakf içinde ey Nâbî
Girân-sühanlar ile imtizâcımız yokdur

Ey Nâbî, bu derme çatma çatısı olan köşkte usandırıcı, ağır sözlüler ile uyuşmamız mümkün değildir.

Nâbî

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.