Ey bî-vefa ki âdet oluptur cefâ sana | Fuzûlî

Ey bî-vefa ki âdet oluptur cefâ sana
Bi’llah cefadır olma demek bî-vefa sana.

Ey vefasız! Cefa etmek sana adet olmuştur.
Billahi vefasız olma demek sana cefa etmektir.

Geh nâz ü geh kirişme vü geh işvedir işin
Cânın sevenler olmasa yiğ âşnâ sana.

Bazen naz, bazen kaşla gözle cilve, bazen de işve yapmaktır işin.
Canını sevenler seni tanımasalar daha iyi olur.

Bin cân olaydı kâş men-i dil şîkestede
Tâ her biriyle bir kez olaydım fidâ sana.

Bu gönlü kırık benim keşke bin canım olsaydı da
Her biriyle bir defa sana feda olsaydım.

Aşkından mübtelalığımı ayb eden sanır
Kim olmak ihtiyâr iledir mübtelâ sana.

Aşkına olan bağımlılığımı ayıplayan,
Sana bağımlı olmayı insanın kendi elinde sanır.

Ey dil ki hecre düzmeyip istersin ol mehi
Şükr et bu hâle yoksa gelir bir belâ sana.

Ey gönül! Ayrılığa dayanamayıp o ay yüzlü sevgiliyi istiyorsun.
Bu haline şükret. Yoksa başına bir bela gelir.

Ey gül gâmında eşk ruh-ı zerdim etti âl
Bildirdi ola sûret-i hâlim sabâ sana.

Ey gül! Senin gamında, gözyaşı sarı yüzümü al etti.
Sabah rüzgarı halimi sana bildirmiş olmalı.

Düşmez çü şâh kurbu Fuzûlî gedâlara
Ol şehden iltifat ne nisbet bana sana.

Fuzûlî! Padişahın yoksullara yakın olması mümkün olmadığı için
O padişahtan ne sana, ne de bana iltifat olabilir.

Fuzûlî

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Sekiz yıldır yayındayım. Nice sekiz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.