Ey gül, ne aceb silsile-i müşg-i terün var | Fuzûlî

Ey gül, ne aceb silsile-i müşg-i terün var
Ve’y serv ne hoş cân alıcı işvelerin var.

Ey sevgili! Ne acayip (hayret verici) taze misk kokulu zincirin (saçın) var.
Ve ey servi !(sevgili) Ne hoş can alıcı işvelerin var.

Acıtdı meni acı sözün tünd nigâhun
Ey nahl-i melâhat ne aceb telh berün var.

Acı sözün, sert bakışın bana elem verdi.
Ey güzellik fidanı! Ne acayip acı meyven var.

Peykânları ile doludur çeşm-i pür-âbum
Ey bahr sağınma senün ancak güherün var.

Yaş dolu gözüm ( sevgilinin attığı) okların ucundaki sivri demirlerle doludur.
Ey deniz! Sadece senin incin var zannetme.

Ol seng-dile nâle-i zârun eser itmiş
Ey dil sana bu zevk yeter tâ eserin var.

Ağlayıp inlemen o taş yürekliye (sevgili) tesir etmiş.
Ey gönül! Sana bu zevk yeter, böyle bir eserin var.

Işk içre gönül düne ki men bî-hodem ancak
Ey gafil özünden senün ancak haberün var.

Gönül, aşk içinde yalnız ben kendimden geçtim deme.
Ey gafil! Senin ancak kendinden haberin var.

Çoh bahduguna gamze ilen bağrın üzersen
Her kime ki bakmazsan anunla nazarın var.

Süzgün bakışınla (gamze) baktığın çok kimsenin bağrını üzersin
Her kime bakmazsan ona iyilik ediyorsun demektir.

Işk ehline ol mâh Fuzûli nazar itmiş
Sen hem özüni göster eğer bir hünerin var

Fuzûlî, o ay yüzlü sevgili âşıklara bakıp teveccüh göstermiş.
Eğer bir hünerin varsa, sen de kendini göster.

Fuzûlî

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Sekiz yıldır yayındayım. Nice sekiz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey bî-vefa ki âdet oluptur cefâ sana | Fuzûlî

Ey bî-vefa ki âdet oluptur cefâ sana Bi’llah cefadır olma demek bî-vefa sana. Ey vefasız! …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.