Ezelden şâh-ı ‘aşkun bende-i fermânıyuz cânâ | Bâkî

Ezelden şâh-ı ‘aşkun bende-i fermânıyuz cânâ

Mahabbet mülkinün sultân-ı ‘âlî-şânıyuz cânâ

 

Sehâb-ı lutfun âbın teşne-dillerden dirîg itme

Bu deştün bağrı yanmış Lâle-i Nu’mânıyuz cânâ

 

Zamâne bizde gevher sezdügiçün dil-hırâş eyler

Anun’çün bağrumuz hûndur ma’ârif kânıyuz cânâ

 

Mükedder kılmasun gerd-i küdûret çeşme-i cânı

Bilürsin âb-ı rûy-ı milket-i ‘Osmânîyüz cânâ

 

Cihânı câm-ı nazmum şi’r-i Bâkî gibi devr eyler

Bu bezmün şimdi biz de Câmî-i devrânıyuz cânâ

 

Vezin: Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün

Hakkımda Admin

"Edibane.com" divan edebiyatı şiirlerinden, modern şiirlere, halk edebiyatından güncel konulara kadar çok çeşitli muhtevayı barındırıyor. Eklediğimiz içeriklerle ilgili görüşlerinizi yorum kısmından, sitemizde yer almasını istediğiniz içerikleri iletişim kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.