Fermân-ı ‘aşka cân ile var inkıyâdumuz | Bâkî

Fermân-ı ‘aşka cân ile var (cânladur) inkıyâdumuz

Hükm-i kazâya zerre kadar yok ‘inâdumuz

 

Baş eğmezüz edânîye dünyâ-yı dûn içün

Allâh’adur tevekkülümüz i‘timâdumuz

 

Biz müttekâ-yı zer-keş-i câha dayanmazuz

Hakk’un kemâl-i lutfınadur istinâdumuz

 

Zühd ü salâha eylemezüz ilticâ hele

Tutdı egerçi ‘âlem-i kevni fesâdumuz

 

Meyden safâ-yı bâtın-ı humdur garaz hemân

Erbâb-ı zâhir anlayamazlar murâdumuz

 

Minnet Hudâ’ya devlet-i dünyâ fenâ bulur

Bâkî kalur sahîfe-i ‘âlemde adumuz

 

Vezin: Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün

Hakkımda Admin

"Edibane.com" divan edebiyatı şiirlerinden, modern şiirlere, halk edebiyatından güncel konulara kadar çok çeşitli muhtevayı barındırıyor. Eklediğimiz içeriklerle ilgili görüşlerinizi yorum kısmından, sitemizde yer almasını istediğiniz içerikleri iletişim kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.