Feryâduma ol kâmeti şimşâd yitişmez | Bâkî

Feryâduma ol kâmeti şimşâd yitişmez
Benzer ki anun gûşına feryâd yitişmez

Feryadıma o şimşir boylu yetişmez.
Benzer ki onun kulağına feryat yetişmez.

Ser-menzile uşşâk irişür cümleden evvel
Ol mertebeye sa’y ile zühhâd yitişmez

Menzil yerine aşıklar ulaşır herkesten önce.
O mertebeye çalışmakla zahitler yetişemez.

Âhumdan önürdi yitişür kapuna eşküm
Germiyyet ile şöyle gider bâd yitişmez

Gözyaşım âhımdan önce yetişir kapına.
Sıcaklık sebebiyle yükselir rüzgar, yetişmez.

Yollarda kalur râh-rev-i Ka’be-i vaslun
Ömr âhir olur mevt irişür zâd yitişmez

Yollarda kalır vuslat Kâbe’sinin yolcusu.
Ömür biter, ölüm erişir, azık yetişmez.

Bu arsada Bâkî nice üstâda yitişdi
Âlemde bugün ana bir üstâd yitişmez

Bâkî bu arsada nice üstada yetişti.
Dünyada bugün ona bir üstat yetişemez.

Bâkî

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Sekiz yıldır yayındayım. Nice sekiz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.