Hallâc-ı Mansûr

Halep’te kamçılanarak, vücudu parçalanarak, darağacına asılıp teşhir edilerek, kafası kesilerek ve yakılarak öldürül­dü. Külleri Dicle’ye atıldı.

Mansûr Hüseyin b. Mansûrü’l-Hallâcü’İ-Beyzavi (857-309/922) Hallâc, Hallâcü’l-Mansûr ve Hallâcü’l-esrâr diye anılır. Tasavvufla ilgili eserleri olan büyük mutasavvıflar­dandır. Babası Zerdüşt iken kendisi Müslüman olmuş ve Basra’da öğrenim görüp tasavvufa yönelmiştir. Gençliğini sıkı bir riyazet içinde geçiren Hallâc İslamiyeti yaymak, muhabbetullahı öğretmek için Mekke ve Kudüs’ten başla­yarak Isfahan, Kum, Keşmir, Hotan ve Tûrfan’a kadar ba­zen asker, bazen derviş kılığında dolaşarak vaazlar vermiş­tir. Üç kez hacca gitmiş, Bağdat’ta camide vaaz verirken “Allah benim kanımı sizlere helâl etti, beni öldürün. Beni öldürmek müslümanlara farz olmuştur. Öldürün de şehit olayım” diye bağırmıştır. Çarşı pazar dolaşır, bu sözleri söy­ler ve “ene’l-Hak” diye bağırırdı. Vaazlarındaki fikirleriyle taraftarlar ve düşmanlar kazandı. Tutuklanıp sekiz yıl ha­piste kaldı. Çıkınca aynı fikirleri söylediğinden bazı ayak­lanmalara neden oldu. Yeniden tutuklanıp yargılandı. Fi­kirleri şeriate aykırı görülerek ölüm cezasına çarptırıldı. Halep’te kamçılanarak, vücudu parçalanarak, darağacına asılıp teşhir edilerek, kafası kesilerek ve yakılarak öldürül­dü. Külleri Dicle’ye atıldı. Hallâc-ı Mansûr’un fikirleri ölümünden sonra hızla ya­yılmıştır. Özellikle “ene’l-Hakk” sözü tasavvuf düşüncesi­nin anlatımında esas olmuştur.

 

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.