Hattum hisâbın bil didün gavgâlara saldun beni | Bâkî

Hattum hisâbın bil didün gavgâlara saldun beni
Zülfüm hayâlin kıl didün sevdâlara saldun beni

Ayva tüylerimin hesabını bil dedin, beni kavgalara saldın.
Saçımın hayalini et dedin beni sevdalara saldın.

Geh âb-veş giryân idüp geh bâd-veş pûyân idüp
Mecnûn-ı ser-gerdân idüp sahrâlara saldun beni

Bazen su gibi ağlatıp, bazen söğüt gibi koşturarak başı dönmüş mecnuna çevirip beni sahralara saldın.

Vaslum dilersin çün didün lutf idüben olsun didün
Yarın didün bir gün didün ferdâlara saldun beni

Madem bana kavuşmayı istersin, lütfederek olur dedin; yarın dedin, bugün dedin, beni ertelere saldın.

Yûsuf gibi ‘izzetde sen Ya‘kûb-veş mihnetde ben
Dil sâkin-i Beytü’l-hazen tenhâlara saldun beni

Sen Yusuf gibi izzetde, ben Yakup gibi sıkıntıda; gönül hüzünler evinde beni tenhalara saldın.

Bâkî-sıfat virdün elem itdün gözüm yaşını yem
Kıldun garîk-i bahr-ı gam deryâlara saldun beni

Bâki gibi elem verdin, gözyaşımı deniz ettin; beni üzüntü denizinde boğdun, deryalara saldın.

Vezin: Müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün / müstef'ilün

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

2 Yorumlar

  1. Sümeyye ERTUĞRAL

    Kalıbı yanlış bulmuşsunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.