Anasayfa | Şiirler | Gazel | Hattum hisâbın bil didün gavgâlara saldun beni | Bâkî

Hattum hisâbın bil didün gavgâlara saldun beni | Bâkî

Hattum hisâbın bil didün gavgâlara saldun beni

Zülfüm hayâlin kıl didün sevdâlara saldun beni

 

Geh âb-veş giryân idüp geh bâd-veş pûyân idüp

Mecnûn-ı ser-gerdân idüp sahrâlara saldun beni

 

Vaslum dilersin çün didün lutf idüben olsun didün

Yarın didün bir gün didün ferdâlara saldun beni

 

Yûsuf gibi ‘izzetde sen Ya‘kûb-veş mihnetde ben

Dil sâkin-i Beytü’l-hazen tenhâlara saldun beni

 

Bâkî-sıfat virdün elem itdün gözüm yaşını yem

Kıldun garîk-i bahr-ı gam deryâlara saldun beni

Vezin: Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün

Hakkımızda Admin

"Edibane.com" divan edebiyatı şiirlerinden, modern şiirlere, halk edebiyatından güncel konulara kadar çok çeşitli muhtevayı barındırıyor. Eklediğimiz içeriklerle ilgili görüşlerinizi yorum kısmından, sitemizde yer almasını istediğiniz içerikleri iletişim kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Minyatür Sanatı

Şarâb-ı nâb getürdükçe nîm-ḫâb saňa | Nâ’ilî

شراب ناب كتوردكجه نيم خواب سكا طوتار النده قدح ماه آفتاب سكا Şarâb-ı nâb getürdükçe …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.