İskender-nâme Ahmedî

HulaguAndDokuzKathun1.
Zikr-i Bismillâhi Rahmâni’r-Rahîm
Kamu nesne bizegidür iy Hakîm
2.
Her kimüñ kim yoldaşı Tevfîk ola
Her ne söz kim söyleye tahkîk ola
3.
Çünki tevfîk oldı bize hem-tarîk
Dürr-i ma’nîye kulak tut iy refîk
4.
Andelîbem nagmeler sâz ideyim
Tûtiyem şekker söz âgâz ideyim
5.
Söz diyeyim söz ne resme şöyle nagz
Kim revân andan mu’attar kıla magz
6.
Yazayım bir nakş kim Nakkâş-ı Çîn
Görse anı kıla yüzbin âferîn
7.
Bir gül-istân düzedeyin şavk-ıla
Kim anı Rıdvân temâşâ-gâh kıla
8.
Rûh-ı Kudsem şöyle üreyim nefes
Kim ana îsî ola cândan heves
9.
Sözde şöyle nazm idem dürr-i semîn
K’anı gerden-bend ideler hûr-ı în
10.
Câdulıkda her nefes k’efsûn kılam
Sihri ben Bâbillüden efzûn kılam
11.
Çengümi bir perdeye sâz eyleyem
Kim ana Dâvûdı dem-sâz eyleyem
12.
Sözde idem bir Yed-i Beyzâ ıyân
Kim vire Mûsâ Asâsından nişân
13.
Derd-mendem yanaram niteki ûd
N’ola şöyle nâle eylersem ki ûd
14.
Derd-mendüñ nâlesi dil-keş olur
Oda yanmayan dem-i nâ-hoş olur
15.
Ûd yandugı-y-çun oldı hoş-nefes
Şöyle k’eydür cân u dil aña heves

İskender-nâme’nin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

indir.png

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Kutadgu Bilig

Kutadgu Bilig, (Günümüz Türkçesi ile: Mutluluk Veren Bilgi) , 11. yüzyıl Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf …

Bir yorum

  1. elleriniz var olsun. ben Iran – Azerbaycan yazariyam. 12 cildde Azerbaycan Edebiyyati Tarihini yazmisam. ancak bir sira turk elyazmalari gormek gerekimdir. O cumleden hoca Ahmet Fakihin Evsafi Mesacidi Serifesi. Nasil bunlari elde ede bilirim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.