Kıl sabâ gönlüm perişan olduğın canana arz ▪ Fuzûlî

Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün

Kıl sabâ gönlüm perişan olduğın canana arz
Sûret-i hâlin bu viran mülkün it sultâna arz

Derhem olmış sünbülün gûyâ ki kılmışdür ana
Mû-be-mû hâl-i dilüm diller uzadup şâne arz

Tende cânum bir perinündür emânet sahlaram
Ol zemândan kim emânet kıldılar insana arz

Halk küfr ehline îmân arz ider men dem-be-dem
Küfr-i zülfün eylerem göğsümdeki îmâna arz

Sûret-i bî-cân ile cennet dolar büt-hâne tek
Kılsalar cennetde tasvîrün çeküp gılmâna arz

Mün’imün arz-ı tecemmüldür işi fakr ehline
Nola ger dil kılsa her dem derd-i ışkun cana arz

Ey Fuzûlî beyle pinhan dutma eşk-i âlüni
Eyle her reng ile kim var ol gül-i handana arz

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.