Kırklar Dağının Düzü Türküsü ve Hikayesi

Kırklar Dağı Diyarbakır’ın Güney batısında, Dicle nehri kenarında bulunur. Bu Kırklar Dağının arkasında, Kırklar Ziyareti vardır. Çocuğu olmayanlar oraya gidip, dilek dilerler.

On Gözlü Köprü | Diyarbakır

Anlatılanlara göre Süryani olan zengin bir aileninde hiç çocukları olmuyormuş. Kadın kırklar ziyaretine gidip dilek dilemiş, adak adamış. Bir kızı doğmuş. Adını, Suzan koymuşlar… Her yıl doğum gününde, annesi onu süsler ve giydirir ve kırklara götürerek, bir kurban kestirirmiş. Suzan büyüyüp, güzel bir genç kız olmuş. Müslüman komşularının oğlu, Adil ile birbirlerine aşık olmuşlar.

Yine bir doğum gününde, Annesi Suzan’ı hizmetçilerle birlikte, kurbanını kesmek üzre kırklara göndermiş. Arkalarından habersizce Adil’de gelmiş. Hizmetçilerin kurban kesme telaşından yararlanan Suzan, Adil ile birlikte dağın arkasına gitmiş ve orada sevişmişler. Kırklar ziyareti bu beraberliği bağışlamamış. Ve ziyaret Suzan’ı çarpmış. Kız On Gözlü Köprünün orada, Dicle’de boğularak ölmüş. Suzan’ın ölümünden sonra ise Adil’de aklını yitirmiş.

Kırklar Dağı’nın düzü
Karanlık bastı bizi
Kör olasan zalım Suzan
Ziyaret çarptı bizi

Köprü altı kapkara
Ana gel beni ara
Saçlarıma kumlar doldu
Tarak getir de tara

Gazi köşkü serindir
Dicle suyun derindir
Ağlama sen garip anam
Kadir mevlam kerimdir

. Admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.