Tevfik Fikret

Mâ’i Deniz ▪ Tevfik Fikret

Feilâtun / Feilâtun / Feilâtun / Feilun
Sâf ü râkit… Hani akşamki  tegayyür heyecân?
Saf ve durgun… Hani akşamki coşku heyecan?
Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyân,
Bir çocuk ruhu kadar her şeyi unutan,
Bir çocuk rûhu kadar şimdi münevver, lekesiz,
Bir çocuk ruhu kadar şimdi parlak, lekesiz,
Uyuyor mâi deniz…
Uyuyor mavi deniz…
 
Ben bütün bir gecelik cûş-i ahzânımla,
Ben bütün bir gecelik hüzünlerimin çoşkunluğuyla,
O hayâlât-ı pêrişânımla
O perişan hayallerimle
Müteşekk’, lâim,
Şikayetçi, dargın,
Karşıdan safvet-i mahmûrunu seyretmedeyim…
Karşıdan mahmur saflığını seyretmedeyim…
 
Yok, bulandırmasın âlûde-i zulmet bu nazar,
Yok, bulandırmasın, karanlıklar çöktüren bakışım,
Rûh-i mâsûmunu, ey mâi deniz…
Senin masum ruhunu, ey mavi deniz…
Âh, lâkin ne zarar!
Ah, eğer zararı yoksa!
Ben bu gözlerle mükedder, âciz,
Ben kederli ve aciz, bu gözlerle,
Sana baktıkça teselli bulurum, aldanırım;
Sana baktıkça teselli bulurum, aldanırım;
Mâi bir göz elem-i kalbime ağlar sanırım.
Mavi bir göz kalbimdeki elemlere ağlar sanırım.
 
Tevfik FİKRET

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Gayyâ-yı Vücûd ▪ Tevfik Fikret

Bazı kırlarda gezerken görülür nefretle; Bir çukur yerde birikmiş mütekeddir bir su, Solucanlarla, sülüklerle, yılanlarla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.