Mit Nedir?

Toplum içerisinde bilinmeyen zamanlarda doğan ve tarihin akışı içinde genişleyerek yayılan; dünyanın yaratılışı, insanların ve diğer canlıların var oluşları hakkında toplumun ortak inancını ve düşüncesini ortaya koyan anlatılara “mit” adı verilir. Diğer bir deyişle mitler; insanın kendisini, tabiatı, tabiat olaylarını, dünyayı, hattâ kozmogonik unsur ve olayları anlamak ve yorumlamak amacıyla yarattığı hikâyelerdir. Bu hikâyeler ise insanın kendisini ve içinde yaşadığı evrendeki hemen her şeyi anlamlandırmak amacıyla sorduğu “neden” ve “nasıl” sorularına cevap verir. Aynı zamanda bir köken arayışının sonucu olarak da ortaya çıkan bu hikâyeler, en eski dönemlerde kutsal ve gerçek kabul edilirlerdi. Bu kutsallığın yerini bir süre sonra din, gerçekliğin yerini de bilim almıştır.

Yunan Mitolojisinde Niobe, Tantalus ve Dione veya Euryanassa’nın kızıydı. Amphion ile evliydi ve yedi erkek yedi kız olmak üzere toplam on dört çocuğu vardı.

Mitler, doğa güçlerini ve doğaüstü yaratıkları vurgulayan hayal ürünü öykülerdir. Mitin simgesel ve kutsal bir ağırlığı vardır. Yüzyıllar boyunca bu öyküler birbirlerinden beslenerek zenginleşmişlerdir. Başlarda kulaktan kulağa gizlice yayılıyorken zamanla kimileri, özellikle de yazarlıkla uğraşanlar mitleri kayda almışlardır.

Mitler, konuları bakımından beş gruba ayrılırlar.

  • Kozmogoni mitleri: Evrenin yaratılışına dair motifler taşıyan ve bu yaratılışı anlatan mitlerdir.
  • Etiyoloji mitleri: Bir unsurun, eşyanın, maddenin ya da herhangi bir şeyin kökenini ve ilk olarak nasıl ortaya çıktıklarını anlatan mitlerdir.
  • Eskatoloji mitleri: Genel olarak insanoğlunun ve evrenin geleceğini konu edinen ve onlar hakkında bilgiler veren mitlerdir.
  • Teogoni mitleri: Tanrıları konu edinen ve onları anlatan mitlerdir.
  • Antropogoni mitleri: İnsanın yaratılış serüvenini konu edinen ve insanoğlunun nasıl ortaya çıktığını, nasıl türediğini anlatan mitlerdir.

Antik Yunan kültürünün temelini mitler oluşturmaktadır. Evrenin bilinmezliği karşısında iç huzuru sağladıklarından herkes mitlere inanmıştır.

. Admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.