Osmanlı Türkçesinde Türkçe Eklerin Yazılışı 1

Çokluk Eki

lar, ler  – لر

Yapım Ekleri:

lık, luk – لق [ek ünlüsü hiçbir zaman yazılmaz.]

lik, lük – لك [ek ünlüsü hiçbir zaman yazılmaz.]

cı, ci, cu, cü, çı, çü, çi, çü – جى

lı, li – لى, لو [Saygı bildiren sözlerde eski şeklin imlâsı sürdürülür: devletlü دولتلو , saâdetlü سعادتلو, izzetlü عزّ تلو]

sız, siz – سزosmanlica

ki – كى

ca, ce – جه

cık, cuk, çık, çuk – جق

cik, cük, çik, çük – جك

cağız – جغز

ceğiz – جكز

ıncı, inci, uncu, üncü – نجى [Ek yardımcı ünlüsü yazılmaz.]

mak –  مق [Ünlüyle başlayan ek alınca مق eki مغ şeklinde yazılır.]

mek – مك

ma, me – مه [Bu ekten sonra iyelik eki gelirse ek sadece م harfiyle yazılır.]

ıcı, ici, ucu, ücü – ېجى

la, – ﻻ

le – له

laş – ﻻش

leş – لش

lan – ﻻن

len – لن

Fiil Yapım Ekleri

dır, dir – در [Fiilden fiil yapan yapım eki.] [Bu ek kimi metinlerde دير şeklinde de yazılabilmektedir.]

ış, iş – ېش [İşteşlik yapan yapım eki.]

uş – وش [İşteşlik yapan yapım eki.]

ş – ش [İşteşlik yapan yapım eki.]

Okuduğunuz yazıyı aşağıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Din şeriat rayetini ali kılgan Mustafa ▪ Rabguzi

Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün Din şeri’at rüyeti ‘ali kılgan Mustafa Küfr ü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.