Sabreyle gönül derdüne dermân ire umma | Hoca Dehhânî

Sabreyle gönül derdüne dermân ire umma
Cân atma oda bî-hûde cânân ire umma

Sabret gönül, derdine derman ulaşır diye umma.
Boş yere canını ateşe atıp, sevgili gelecek diye umma.

Gözün sadefinden nice dürdâne dökersin
Şol dişi güher dudağı mercân ire umma

Gözünün sedefinden her ne kadar inciler döksen de,
O inci dişli, mercan dudaklı gelir diye umma.

Gül vaslı dilersen ko bu feryâdı bülbül
Gül gonca gibi ağzı gülistân ire umma

Güle kavuşmayı istersen, bırak bu feryadı, ağlamayı bülbül.
Gonca gibi gül. O ağzı gül bahçesi olan gelir diye umma.

İnceldise hecr ile karınca gibi bilün
Firkat nice bir ola Süleymân ire umma

İnceldiyse ayrılık yüzünden karınca gibi belin,
Ayrılık ne kadar sürse de Süleyman yetişir diye umma.

Ya‘kûb gibi hüzn ile katlan bir iki gün
Bir gün haber-i Yûsuf-ı Ken‘ân ire umma

Yakup gibi hüzünle ayrılığa katlan bir iki gün.
Bir gün Kenanlı Yusuf’un haberi gelir diye umma.

Feryâd ü figan itme iy bülbül dahı ağzun
Yum gonca gibi yine gülistân ire umma

Feryat figan etme daha fazla ey bülbül
Ve ağzını yum gonca gibi, gül bahçesine kavuşurum diye umma.

Maksûd eteği kim ele düşvâr irişür
Yırtma yakanı elüne âsân ire umma

İsteklerin eteği ele çok güç geçer.
Yırtma yakanı, eline kolay geçer diye umma.

Ağyâr elinden sana şol yâr irimez
Âşkâr ola bir gün gele pinhân ire umma

Başkalarından geçip de o sevgili sana gelemez.
Ortaya çıkar bir gün bu. Gizlice gelir diye umma.

Bu resme ki Dehhânî-dürür şem’ gibi zâr
Başdan ayağa hem yana pâyân ire umma

Dehhânî mum gibi böylece ağlar,
Baştan ayağa yanar. Bir son bulur diye umma.

Hoca Dehhânî

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Sekiz yıldır yayındayım. Nice sekiz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.