Sabrum alup felek mana yüz min belâ virür | Fuzûlî

Sabrum alup felek mana yüz min belâ virür
Az olsa bir meta’ ana il çoh bahâ virür

Felek sabrımı alıp yerine bana yüz bin bela verir.
Bir mal az olursa el ona çok para verir.

Düşdüm belâ-yı ışka hıredmend-i asr iken
İl şimdi menden alduğı pendi mana virür

Asrın akıllısı iken aşk belasına düştüm.
El benden aldığı nasihati şimdi bana verir.

Sanman aceb rutab yirine virse la’l-i ter
Nahlî ki kan yaşum ana neşv ü nema virür

Kanlı gözyaşımla sulanarak yetişmiş bir fidan,
Hurma yerine parlak la’l verirse hayret etmeyin.

Hâk-i deründür ol ki dün ü gün sevâb içün
Hem aya sürme hem güneşe tûtiyâ virür

Senin kapının toprağı, gece gündüz sevap için
Hem aya sürme hem de güneşe tutya verir.

Kılmaz kabul sûret-i ikbâli munca kim
Âyine-i vücûduma cevrün cila virür

Senin cevrin ve cefan vücudumun aynasını bu kadar cilaladığı halde
İkbal ve saadetin yüzünü göstermez.

Ney kimi cismüm oldı ohundan delük delük
Dem vurduğumca yirlü yirinden sadâ virür

Vücudum okundan ney gibi delik delik oldu.
Nefes verdikçe her yerinden ses verir.

Her derdsüzden umma Fuzûli devâ-yı derd
Sabr eyle ol ki derd virüpdür deva virür

Fuzûlî, her dertsizden derdine derman bekleme.
Sabret, O ki (Allah) derdi vermiştir, devasını da verir.

Fuzûlî

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey bî-vefa ki âdet oluptur cefâ sana | Fuzûlî

Ey bî-vefa ki âdet oluptur cefâ sana Bi’llah cefadır olma demek bî-vefa sana. Ey vefasız! …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.