Şarâb-ı nâb getürdükçe nîm-ḫâb saňa | Nâ’ilî

شراب ناب كتوردكجه نيم خواب سكا

طوتار النده قدح ماه آفتاب سكا

Şarâb-ı nâb getürdükçe nîm-ḫâb saňa

Ṭutar elinde ķadeḥ mâh u âfitâb saňa

Saf şarap sana mahmurluk verdikçe, güneş ve ay sana kadeh tutarlar.

 

هزار پاره دله لبلركدن ايت ساقى

اكر دوشرسه نمك ريزى كباب سكا

Hezâr-pâre dile leblerüňden it sâķî

Eğer düşerse nemek-rîzî-i kebâb saňa

Ey saki! Eğer kebaba tuz serpme işi sana düşerse, bin parça olmuş gönüle dudaklarınla tuz serp.

 

محالدر اثر اول چشم سركرانه همان

خمير مايۀ ناز اولمه سين شراب سكا

Muḥaldür eṣer ol çeşm-i ser-girâna hemân

Hamîr-i mâye-i nâz olmasın şarâb saňa

Başı ağırlaşmış, sarhoş gözü etkilemek imkansızdır; sakın senin nazının hamurunu şarap mayalamış olmasın.

 

بر اولسه زهرۀ مريخ يله دل بهرام

ينه كتورميه لر بر نكاهه تاب سكا

Bir olsa zehre-i Mirrîḫ ile dil-i Behrâm

Yine getürmeyeler bir nigâha tâb sana

Mirrîh’in cesareti ile Behrâm’ın gönlü birleşseler, yine de sana bir kere bakmaya bile cesaret edemezler.

 

نكاه مستك يله بيلدى آشنا ايدوكين

باقنجه ناﺌلى خانمان خراب سكا

Nigâh-ı mestüň ile bildi âşinâ idügin

Baķınca Nâ’ilî-i ḫânümân-ḫarâb saňa

Evi barkı yıkılmış Nâ’ilî sana bakar bakmaz sarhoş bakışınla tanışmış olduğunu hatırladı.

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.