Sen virürsin ‘âriyet bu cân-ı maḥzûnı baňa | Nâ’ilî

سن ويرورسين عاريت بو جان محزونى بكا
سندن آيريلمق همان اولمكدر اى خونى بكا
Sen virürsin ‘âriyet bu cân-ı maḥzûnı baňa
Senden ayrılmaķ hemân ölmekdür ey ḫûnî baňa
Ey katil sevgili! Bu hüzünlü canı sen bana ödünç vermişsin. Senden ayrılmak benim için hemen ölmek demektir.

كوسترور سركشته حال وادى حايرت هنوز
كردباد دشت صحرا روح مجنونى بكا
Gösterür sergeşte-i ḫâl-i vâdî-i ḥayret henüz
Girdibâd-ı deşt ü ṣaḥra rûḥ-ı Mecnûnı baňa
Çölün ve sahranın hortumları, şimdi bana Mecnûn’un ruhunu, hayret vadisinde başı dönmüş bir halde dolaşırken gösteriyor.

بن اوزمدن بى حبر مجنون ايكن ويردى خراش
عقل ايدوب شاكرد نا قابل فلاتونى بكا
Ben özümden bî-ḥaber mecnûn iken virdi ḫırâş
‘Akl idüb şâgird-i nâ-ķâbil Felâtûn’ı baňa
Ben kendimden habersiz bir Mecnun (dei) iken, akıl Eflatun’u bana kabiliyetsiz bir öğrenci olarak vermekle beni incitti, zahmete soktu.

اعتبار ايتمه رواج كار ايچون برجيس چرح
چشمكه ديرسه سن اوكرتدك بو افسونى بكا
î’tibâr itme revâc-ı kâr içün Bercîs-i çarḥ
Çeşmüňe derse sen ögretdüň bu efsûnı baňa
Eğer gök kubbesinin Müşteri yıldızı gözüne “bu efsunu bana sen öğrettin” derse inanma; kârını arttırmak, kendini meşhur etmek, öğünmek için böyle söylüyor.

ناﺌلى داغم بو حسرتدن كه آهم كوسترور
رنك خاكسترده پا برجا بو كردونى بكا
Nâ’ilî daġım bu ḥasretden ki âhım gösterür
Reng-i ḫâkisterde pâ-ber-câ bu gerdûnı baňa
Ey Nâ’ilî! Bu hasretden öyle yaralıyım ki, ahım bu gök kubbeyi bana ayağı yerde, kül renginde gösterir.

Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.