Sernâme-i mahabbeti cânâne yazmışam | Ahmet Paşa

Sernâme-i mahabbeti cânâne yazmışam
Hasret risâlesin varak-ı câne yazmışam

Muhabbet mektubuna Sevgilim diyerek başlamışım,
Özleyiş mektubunu canımın yaprağına yazmışım.

Nâlişlerini derd ile bîçâre bülbülün
Bâd-ı sabâ eliyle gülistâne yazmışam

Zavallı bülbülün derti dertli inleyişlerini,
Sabâ rüzgârının aracılığıyla gül bahçesine yazmışım.

Zülfün hikâyetin gönülde misâl edüb
Gam kıssasını levh-i perîşâne yazmışam

Zülfünün hikâyesini gönlüm örnek olarak almış,
Gam kıssasını perişân kâğıda yazmışım.

Resm etmişem gözümde hayâlini gûyyâ
Nakş-ı nigârı sâgar-ı mercâne yazmışam

Sanki hayalini gözümde resmetmişim,
Böylelikle sevgilinin resmini mercan kadehe çizmişim.

Tâb-ı rûhumla sûzunu yazarken Ahmed’in
Şevkinden odlara tutuşub yane yazmışam

Yanağının ışığıyla Ahmed’in gönül ateşini yazarken,
Şevkinden ateşlere tutuşup yana yazmışım.

Hakkımda Admin

"Edibane.com" divan edebiyatı şiirlerinden, modern şiirlere, halk edebiyatından güncel konulara kadar çok çeşitli muhtevayı barındırıyor. Eklediğimiz içeriklerle ilgili görüşlerinizi yorum kısmından, sitemizde yer almasını istediğiniz içerikleri iletişim kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.