Etiket Arşivleri

Halk Hikâyelerinin Özellikleri

Halk Hikayeleri, gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan öykülerdir. Genellikle sevgi ve kahramanlık konularını işler. Kişiler gerçek yaşama uygundur. Bu kişilerin …

Devamı »

Tarihi Kaynaklarda Dede Korkut

Dede Korkut isminin geçtiği en eski kaynak İlhanlı veziri Reşidüddin’in Câmiü’t Terâvih adlı eseridir, 1305 yılında yazılmıştır. Oğuzların akıl hocası olduğundan, kimliğinden, hikayelerinden, çocuklara isim vermesinden ve 295 yaşına kadar yaşamış olduğundan bahseder. Mısırlı müellif …

Devamı »