Etiket Arşivleri

Osmanlı Türkçesi’ne Giriş

Türklerin Anadolu’ya 11. yüzyıldan itibaren yerleşmesinden sonra 13. yüzyılda Türkçe Anadolu’da bir yazı dili olarak gelişmeye başladı. Selçuklu Devletinde yerleşmiş gelenekler, yani Arapça ve Farsçanm devletin resmî dilleri kabul edilmesi geleneği bu devletle birlikte sarsılıp …

Devamı »

Halk Edebiyatına Giriş

Halk edebiyatı araştırmalarının tarihi, halk edebiyatı ürünlerinin yaratılış, üretiliş veya yazıya geçiriliş tarihine göre son derece yenidir. Halk edebiyatının bilimsel bir araştırma alanı olarak bilim dünyasının dikkatini çekmesi, onun insanlık tarihinde ve zihniyetinde “edebiyat”ın bir …

Devamı »

Yeni Türk Edebiyatına Giriş

Türk – Avrupa ilişkileri, Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Fransa’ya yapılan Osmanlı devletinin yardımı nedeniyle, Türk- Fransız dostuluğu başlamış ve Fransız kültürünün yayılmasına zemin oluşturmuştur. Osmanlı devletinin Avrupalılaşma yolunda attığı ilk önemli adım, 1839 yılında Abdülmecit …

Devamı »

Eski Türk Edebiyatına Giriş

Türk edebiyatının tarihi yaklaşık 1500 yıl öncesine dayanmaktadır. Bilinen en eski Türk yazıları 8. yüzyıldan kalma Orta Moğolistan’daki Orhun Irmağı vadisinde bulunan Orhun Yazıtları’dır. Türklerin İslam’ı kabul ettikten sonraki edebiyat metinleri lügatlar, fıkıh eserleri, peygâmberler …

Devamı »

Edebiyat Nedir?

Edebiyat Nedir? Edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir. Edebiyatın da bir yöntemi olduğundan o da bir bilimdir. Edebiyat bir bilimin yapması gereken: …

Devamı »