Etiket Arşivleri

Muhammes

Muhammes, beş dizelik bölümler halinde söylenen nazım şeklidir. Bir muhammesin ilk beşliğindeki son dizenin, aynı beşlikteki diğer dört dize ile kafiyeli olması şart değildir. Beşlik sayısı bir kayda bağlı değildir. Bend sayısı 4-8 arasında değişir. …

Devamı »

Kaside

Kaside: Divan edebiyatında din ve devlet büyüklerini övmek veya yermek amacıyla yazılan şiirlerdir. Kâside “niyet etmek”, “yaklaşmak” manasında kasada kökünden gelen Arapça bir kelimedir. Bir kişiyi öğmek ve genellikle karşılığında yardım istemek için yazılan şiirlere …

Devamı »