Terâne-i Mehtâb ▪ Cenap Şahabettin

I
Evrâk üzerinde
Yapraklar üzerinde
Pervâne-i mehtâb
Mehtap kelebeği   
Mestâne perende
Kanat açmış          
Evrâk ise şâd-âb
Yapraklar ise hoşnut

Artık uyan ey mâh
Artık uyan ey ay
Ey mâh-ı dil-ârâm,
Ey gönül alan ay
Zîrâ geçiyor âh!
Çünkü geçiyor ah!
Sâât-i semen-fâm!
Yasemin renkli anlar!

Her lânenin oldu
Her yuvanın oldu
Her bülbülü bîdâr;
Her bülbülü uyanık
Her gûşeye doldu
Her köşeye doldu
Elhân ile envâr.
Şarkılar ile nurlar

Artık uyan ey mâh
Artık uyan ey ay
Ey mâh-ı dırahşan,
Ey parlak ay
Zîrâ geçiyor âh!
Çünkü geçiyor ah!
Sâât-i pür-elhân!
Şarkı dolu saatler

Ezhâr-ı per âver,
Kanat açmış çiçekler
Ezhâr-ı hayâlât
Hayal çiçekleri
Ervâh ile eyler
Ruhlar ile eyler
Mahfîce mülâkat!
Gizlice konuşma!

Artık uyan ey mâh,
Artık uyan ey ay
Ey mâh-ı tegâfül,
Ey gaflet içinde olan ay
Zîrâ geçiyor âh!
Çünkü geçiyor ah!
Sâât-i tahayyül!
Hayal kurma saati!

Mâh eyledi rağbet
Ay rağbet etti
Âgûş-ı zemîne,
Yerin kucağına yansıdı,
Serpildi muhabbet,
Serpildi muhabbet,
Her kalb-i gamîne.
Her gamlı kalbe.

Artık uyan ey mâh,
Artık uyan ey ay,
Ey mâh-ı sabâhat,
Ey güzellik ayı,
Zîrâ geçiyor âh!
Çünkü geçiyor ah!
Sâât-i muhabbet!..
Muhabbet saati!…
II
Ay pi’r-i fezânın
Ay ihtiyar fezanın
Âgûşuna gitti
Kucağına gitti
Ay battı… cihânın
Ay battı… cihanın
Rûşenliği bitti.
Parlaklığı gitti.

Artık uyu ey mâh,
Artık uyu ey ay,
Ey mâh-ı kemâlât,
Ay olgunluk ayı,
Etti güzer, eyvah!
Geçti gitti eyvah!
Sâât-i mülakat!
Konuşma saati!

Cenap Şahabettin  (Mekteb,No:41, 1312/1896)

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Temâşâ-yı Hazân ▪ Cenap Şahabettin

Gel bugün de, sükût ile güzelim İhtizâr-ı hazânı seyredelim: Gel bugün de, güzelim sonbaharın can …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.