Türk Edebiyatında İlkler

Türk Edebiyatında İlkler
Türk Edebiyatında İlkler

» İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859

» İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

» İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859

» İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik

» İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

» İlk resmi Türkçe gazete: Takvim –i Vakayi

» İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis

» İlk tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi ,

» İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi

» İlk Mizah Dergisi: Teodor, Kasap Diyojen tarafından çıkarılmıştır.

» İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan /Sahra

» İlk şiir çevirisini yapan: Şinasi

» İlk makaleyi yazan: Şinasi Tasvir-i Efkar’da yazdığı İstanbul Sokaklarının Tenvir ve Tathiri

» İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami: Kamus-ı Türki

» İlk naturalist eserimizin yazarı: Nabizade Nazım / Zehra

» Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre

» İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

» Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci: Şinasi (Şair Evlenmesi)

» Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal

» İlk antolojisi: Ziya paşa /Harabat

» İlk atasözleri kitabı: Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye

» İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap

» Batılı tekniği uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu

» İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

» Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit /Eşber veya Sardanapal

» Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren

» İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi

» İlk hatıra kitabı: Babürşah /Babürname

» İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai

» İlk tezkire: Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais

» İlk hikaye kitabı: A: Mithat /Letaif-i Rivayet

» İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim

» İlk Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig

» İlk siyasetname: Kutadgu Bilig

» İlk mensur şiir örneklerini veren: Halit Ziya

» Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul

» Dünya edebiyatındaki ilk modern roman: Cervantes/Don Kişot

» İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati

» Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Kutadgu Bilig

» İlk seyahatname: Mir’atül Memalik / Seydi Ali Reis

» İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi

» Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü

» Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret

» Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / Sarf – ı Türki

» Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim

» Şarkıyı icat eden: Nedim

» İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ul Alam

» İlk sözlüğümüz: Divan-ı Lügat-it Türk

» İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık

» İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig

» Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri

» Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R. Mahmut Ekrem

» Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul

» Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin

» Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan: A. Hamit / Validem

» İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı

» İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi

» Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi

» İlk Türk destanı: Alp Er Tunga Destanı

» Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner

» İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım

» Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa

» Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı

» Dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı

» Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi

» Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman: Ateşten Gömlek

» İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: A.Vefik Paşa

» İlk divan şairi: Hoca Dehhani

» Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen: Refik Halit Karay

» En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu

» İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin

» Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Yeni Türk Edebiyatına Giriş

Türk – Avrupa ilişkileri, Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Fransa’ya yapılan Osmanlı devletinin yardımı nedeniyle, Türk- …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.