Türk Edebiyatında Kullanılan Nazım Şekilleri

Beyitlerden Oluşan Nazım Sekileri:

Tek Kafiyeli Olanlar

Gazel,

Müstezâd,

Kaside,
Kıt’a,

Nazm,

Ayrı Kafiyeli Olan

Mesnevî

Bendlerden Oluşan Nazım Şekilleri:

Tek Bendli Olanlar

Rubâ’î,

Tuyug

Çok Bendli Olanlar

Dört Mısra’lık Bendliler

Murabbâ-Terbî

Şarkı

Beş Mısra’lık Bendliler

Muhammes – Tardiyye – Tahmis – Taştir

Altı Mısra’lık Bendliler

Müseddes – Tesdis

Yedi Mısra’lık Bendliler

Müsebbâ-Tesbî’

Sekiz Mısra’lık Bendliler

Müsemmen-Tesmîn

Dokuz Mısra’lık Bendliler

Mütessa’-Tetsî’

On Mısra’lık Bendliler

Mu’aşşer-Ta’şîr

Diğer Bendli Şekiller

Terkîb-i bend,

Tercî-ibend

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Sebk-i Hindî -Hint tarzı, Hint biçemi-

Hind yolu, Hind tarzı ve Hind üslûbu demek olan Sebk-i Hindî, Türk edebiyatına XVII. yüzyılda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.