Terkîb-i Bend IX | Bağdatlı Rûhî

Vardum seherî tâ’at içün mescide nâgâh
Gördüm oturur halka olup bir nice gümrâh

Bir sabah, vakitsiz, (yani daha sabah namazı vakti gelmeden) sabah namazı için mescide gittim ve bir sürü yolunu şaşırmışların halka şeklinde oturduklarını gördüm.

Girmiş kemer-i vahdete almış ele tesbîh
Her birisinün vird-i zebânı çil ü pencâh

Bunlar (Tevhid zikri) yapılan halkaya girmişler, ellerine tespih almışlardı. Her birisinin dilinde ise kırk, elli diye lâflar dolaşıyordu.

Didüm ne satarsuz ne alursuz ne virirsüz
K’aslâ dilinüzde ne nebî var ne hôd Allah

Onlara dedim ki: “Ne sayıyorsunuz, ne alıp satıyorsunuz? Dilinizde ne peygamber, ne de Allah sözü var!”,

Didi biri kim şehrimüzün hâkim-i vakti
Hayr itmek içün halka gelür mescide her gâh

Biri dedi ki: “Şehrimizin valisi, her zaman, halka iyilik etmek için bu mescide gelir.

İhsânı ya pencâh ya çildür fukaraya
Sabreyle ki demdür gele ol mîr-i felek-câh

Onun fakirlere ihsanı ya ellilik, ya kırklık akçedir, Sabret, şimdi o mevkii gök kadar yüksek olan şeyin gelme zamanıdır,”

Geldüklerini mescide bildüm ne içündür
Yüz döndirüp andan didüm ey kavm olun âgâh

Mescide niçin geldiklerini öğrendim ve yüz çevirip nefret ettim; sonra da dedim ki: ‘Ey cemaat! Biliniz ki,

Sizden kim ırağ oldı ise Hakk’a yakındur
Zirâ ki dalâlet yolıdur gitdüğünüz râh

Sizden kim uzaklaşırsa Allah’a yaklaşır. Çünkü sizin gittiğiniz yol, sapkınlık yoludur.

Tahkîk bu kim hep işinüz zerk ü riyâdur
Taklîddesüz tâ’atünüz cümle hebâdur

Doğrusu bu ki, sizin bütün işleriniz yalan, riya ve gösteriştir Göreneğe uyarak taklid ibadeti yapmaktasınız; bunun için ibadetiniz tamamen boşunadır.”

Dokuzuncu Bend | Terkîb-i Bend | Bağdatlı Rûhî

Hakkımda Admin

"Edibane.com" divan edebiyatı şiirlerinden, modern şiirlere, halk edebiyatından güncel konulara kadar çok çeşitli muhtevayı barındırıyor. Eklediğimiz içeriklerle ilgili görüşlerinizi yorum kısmından, sitemizde yer almasını istediğiniz içerikleri iletişim kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey bî-vefa ki âdet oluptur cefâ sana | Fuzûlî

Ey bî-vefa ki âdet oluptur cefâ sana Bi’llah cefadır olma demek bî-vefa sana. Ey vefasız! …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.