Yem-i âteş-hurûş-ı dilde oldukça sükûn peydâ | Nâ’ilî

 يم آتش حروش دلده اولدقچه سكون پيدا
ايدر هر داغ حسرت تنده بر كرداب خون پيدا

Yem-i âteş-ḥurûş-ı dilde oldukça sükûn peydâ
İder her dâġ-ı ḥasret tende bir girdâb-ı ḫûn peydâ
Gönlün ateşler coşturan denizi duruldukça her hasret yarası bedende bir kan girdabı meydana getirir.

بو عالم پاى تا سر كوه كوه محنت و غمدر
ايدر هر تيشه كار آرزو بيستون پيدا

Bu ‘âlem pây-tâ-ser kûh kûh-ı mihnet ü ġamdur
İder her tîşe-kâr-ı ârzû bir Bî-sütûn peydâ
Bu dünya baştanbaşa dert ve gam dağlarıyla doludur. Üstelik her arzu kazmacısı yeni bir Bî-sütun dağı meydana getirir.

كران ايتسون قو دللر تار زلفك اولسون تك
رخك باغنده نيجه مشك بيد سر نكون پيدا

Girân itsün ko diller târ târ-ı zülfüň olsun tek
Ruḫun bâğında nice müşg-i bîd-i ser-nigûn peydâ
Bırak gönüller saçlarını tel tel ağırlaştırsın da  yanağının bahçesine baş aşağı birçok salkım söğüt ortaya çıksın.

لب شوخ نكاه چشمك اولدوقچه ترنم ساز
ايدر هر جنبش مژكانى بر نقش فسون پيدا

Leb-i şûḫ-ı nigâh-ı çeşmüň olduķça terennüm-sâz
İder her cünbiş-i müjgânı bir nakş-ı füsûn peydâ
Gözünün bakışının neşeli dudağı şarkı söyleyince, kirpiklerinin her hareketi sihirli bir beste meydana getirir.

بو لعبتكاهده اى ناﺌلى بيلمكدر حكمت
نه زير حرقهدندر هفت طاس نيلكون پيدا

Bu lu’betgâhda ey Nâ’ilî bilmekdür ḥikmet
Ne zîr-i ḥırkadandur heft-tâs-ı nîlgûn peydâ
Ey Nâ’ilî, bu dünya panayırında hikmet, bu mavi renkli yedi feleğin hangi hırkanın altından çıkacağını bilmektir.

Vezin: Mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.