Yine zevrâk-ı derûnum kırılup kenâre düşdi | Şeyh Gâlib

mütefâ’ilün / fâ’ilün / mütefâ’ilün / fâ’ilün

Yine zevrâk-ı derûnum kırılup kenâre düşdi
Dayanur mı şîşedir bu reh-i seng-sâre düşdi

Gönül kayığım kırılıp sahile çıktı; taşlık yola düştü. Şişeden yapılmıştır dayanır mı?

O zaman ki bezm-i cânda bölüşüldü kâle-i kâm
Bize hisse-i mahabbet dil-i pâre pâre düşdi

Arzu kumaşı ruhlar meclisinde bölüşüldü. Bize sevgi payı olarak parça parça olan gönül düştü.

Kimi zir-i serde desti geh ayagı koltugunda
Düşe kalka haste-i gam der-i lutf-ı yâre düşdi

Üzüntüden yorulmuş, bazen eli başının altında bazen de ayağı koltuğunda bir durumda, sevgilinin lütuf kapısına geldim.

Erişip bahâra bülbül yenilendi sohbet-i gül
Yine nevbet-i tahammül dil-i bî-karâre düşdi

Bülbül, bahar mevsimine erişti. Sevgili (gül) hakkında sohbet tazelendi; ancak tahammül sırası ıstırap içindeki gönle düştü.

Meh-i bûse-i ‘ârızında gönül oldı hâle mâ’il
Bana kendi tâli’imden bu siyeh Sitâre düşdi

Gönül, sevgilinin aya benzeyen yanağının burcundaki yıldıza benzeyen bene meyletti. Bana da kendi talihimden bu siyah yıldız düştü.

Süzülüp o çeşm-i âhû dedi zevk-i vasla yâ Hû
Bu değildi neyleyim bu yolum intizâre düşdi

O âhu gözlü güzel gözlerini süzüp, kavuşma zevkiyle Allahaısmarladık dedi. İstediğim bu değildi, yolum beklemeye düştü.

Reh-i Mevlevî’de Gâlib bu sıfatla kaldı hayrân
Kimi terk-i nâm u şâne kimi i’tibâre düşdi

Gâlip, Mevlevîlik yolunda “hayran” makamında kaldı. Kimisi unvanını terk etmeye, kimisi de itibara düşkünlük göstermeye başladı.

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.