Ṣoyup ten postın cândan dilâ ‘uryân-ı ‘aşḳ olsam | Nev’î-Zâde Atâyî

Ṣoyup ten postın cândan dilâ ‘uryân-ı ‘aşḳ olsam
Muḥabbet tekyegâhında bugün ḳurbân-ı ‘aşḳ olsam

Soyup ten postunu candan ey gönül, aşk üryanı olsam.
Muhabbet tekkesinde bugün, aşk kurbanı olsam.

Gülistân olsa âḥir sîne gül gül tâze dâḡıyla
Halîl-âsâ ḥarîḳ-i âteş-i sûzân-ı ‘aşḳ olsam

Gül gül açılmış taze yanık yaralarından, sonunda gül bahçesine dönse göğsüm.
Allah’ın Dostu Hz. İbrahim gibi aşkın yakıcı ateşinde yansam.

Düşerdün ḥançer-i yârüstine ṣabrum gidüp ol dem
Eger bezm-i belâda mest-i ser-gerdân-ı ‘aşḳ olsam

Düşerdim yarin hançeri üstüne sabrım gidip o zaman.
Eğer bela meclisinde aşk şarabından başı dönen sarhoş olsam.

Göñül dir kim yanup nâr-ı muḥabbetle ten-i ḥâki
Fenâ ḥâkisterinde aḥker-i pinhân-ı ‘aşḳ olsam

Gönül der ki, toprak olan bedende muhabbet ateşiyle yanıp,
Yokluk külünde yanan aşkın gizli koru olsam.

‘Aṭâyî-veş yürürdi şehr-i ġamda sikke-i eşküm
Muḥabbet kişverinde ben de sulṭân-ı ‘aşḳ olsam

Atâyî gibi gam şehrinde gümüş gözyaşı sikkelerim dağılırdı,
Muhabbet ülkesinde ben de eğer aşk sultanı olsam.

Nev’î-Zâde Atâyî

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.