Abdürrahim Tirsî

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Abdürrahim Tirsî’nin İznik yakınlarındaki Tirse köyünde doğduğu ve aynı köyde imamlık yapan babası Bayezid Fakih’in Bolulu İsfendiyaroğlu Ahmed Bey’in akrabalarından olduğu rivayet edilir.

“Kadiri Tarikatı”na bağlı bir tekke ozanı olarak bilinen şair
Çocukluk yıllarında babasıyla birlikte İznik’e giderek Eşrefoğlu Rûmî’nin sohbetlerine katılmıştır. Eşrefoğlu’nun, “Bu çocuğu bize veriniz, tâlim ve terbiyesiyle meşgul olalım” demesi üzerine, babasının da rızası ile şeyhin himayesine girmiş ve onun tarafından büyütülüp yetiştirilmiştir. Bir müddet sonra şeyhinin kızı Züleyha Hatun’la evlenmiş, Eşrefoğlu’nun vefatından (874/1469) sonra vasiyeti gereğince dergâha şeyh olmuştur. Safer 926’da (Şubat 1520) İznik’te vefat etmiş ve şeyhinin yanına defnedilmiştir. Yerine önce Muslihuddin Efendi, daha sonra da oğlu Pîr Hamdi Efendi geçmiştir.

Abdürrahim Tirsî’nin Yûnus Emre ve Eşrefoğlu Rûmî’nin tesiri altında hece vezniyle ve sade bir dille kaleme aldığı bazı şiirlerine eski mecmualarda rastlanmaktadır. Bursalı Mehmed Tâhir ile S. Nüzhet Ergun bir divanının bulunduğunu kaydediyorlarsa da eser bugüne kadar ele geçmemiştir. S. Nüzhet Ergun Türk Şairleri’nde çeşitli mecmualardan topladığı on bir şiirini yayımlamıştır. Güftesi Abdürrahim Tirsî’ye ait olan ilâhiler, uzun yıllar Kādirî dergâhlarında okunmuştur. Onun tarafından bestelendiği belirtilen bazı ilâhilere çeşitli el yazması güfte mecmualarında rastlanmaktaysa da bunların hiçbirinin notası zamanımıza ulaşmamıştır.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Kazak Abdal

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Kazak Abdal’ın bir şiirinden asıl adının Ahmed olduğu anlaşılmaktadır. Romanya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.