Âşık Ömer

Âşık Ömer’in ünü çok yaygındır ancak yaşamıyla ilgili pek az bilgi bulunmaktadır. Yaklaşık 1500 şiir bıraktığı söyleniyor. Bir şiirine bakarak Âşık Ömer’in Konya’nın Gözleve köyünde doğduğunu, yaşadığı dönemde önemli bir bilim merkezi olan Konya’da yetiştiğini kesinlikle söyleyen araştırmacılar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, kimi incelemeciler de, şiirlerindeki ifadelerinden yola çıkılarak “Konyalı mı, Aydınlı mı, Kırımlı mı, Gözleveli mi” olduğu konusunda ileri sürülen görüşlerin, ancak bir “yakıştırma” olabileceğini düşünmektedirler.

Gene yazdığı şiirlerden çıkarılan sonuçlara göre, Arapça, Farsça, bildiği, bu dillerde yazılmış yapıtları okuduğu anlaşılıyor.

Bu yüzden olacak, Âşık Ömer hem aruz, hem hece ölçülerini kullanmıştır. Ancak, giderek halk dilinden uzaklaşan, karışık, yabancı sözcüklerin çoğaldığı, divan mazmunlarının yoğunlaştığı bir dil kullanıldığı görülüyor.

Bunun, halk şiir geleneğinden uzaklaşma olduğu söylenebilir. Kimi incelemecilere göre Âşık Ömer, bir “kentli âşık “tır. Bu yargıya varılmasında, özellikle şiirlerinde kullandığı dilin, yaptığı benzetmelerin, dahası Karacaoğlan’ı küçümser bir tutum içinde “Biz şair saymayız öyle ozanı” demesinin de, neden olduğu düşünülebilir.

Âşık Ömer’in uzun bir yaşamı olduğu, çok gezdiği, gezdiği yerlerde saygınlık kazandığı, ün yaptığı, ilgi çektiği anlaşılıyor. Şiirlerinde sözünü ettiği
olaylardan kaynaklanan, Âşık Ömer’in bir “ordu şairi” olabileceği kanısı da ileri sürülüyor.

Âşık Ömer’in hem kendi dönemindeki, hem kendisinden sonra gelen ozanları etkilediği, halk ozanlarının giderek Âşık Ömer’in diline yaklaşan karmaşık sayılabilecek, arınmışlıktan ırak bir dili yeğledikleri dikkati çekiyor. Üretken bir ozan olduğu bıraktığı şiirlerin sayısından da ortaya çıkıyor. Ayrıca şiirlerindeki içtenliği, tutkunluklarını, acılarını dile getirişi de etkisini, ününü arttırıcı öğeler arasında sayılabilir.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.